Komise RMO

Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany zřídila jako své iniciativní a poradní orgány 7 komisí. Svá stanoviska a návrhy předkládají komise radě městského obvodu. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě městského obvodu.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, včetně personálního složení, byly zřízeny usnesením RMO P2 č. 168/2014 k datu 12.11.2014.

Komise Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany:

Termíny jednání komisí

Komise pro nakládání s majetkem

Předseda:
Ing. Petr NÁHLÍK (KDU-ČSL)

Místopředseda:
Martin HRUBÝ (ODS)
  
Členové:
Adam Berka (ODS)
Václav Seitz, M.Sc. (ODS)
Jan Hlaváček  (ODS)
David Soukup (TOP 09)
JUDr. Jaroslav Novák (ČSSD)
MUDr. Milan Štěpáník (ANO 2011)
Anna Pfabová (ANO 2011)
Robert Starý (KSČM)
Vladimír Vápeník (Česká pirátská strana)
Ing. Roman Dohnal
JUDr. Petr Bauer

Zapisovatel: Ing. Ivana Mašková, tel.: 37 803 6353, e-mail: maskovai@plzen.eu

Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost

Předseda:
Ladislav Uhrin (ODS)

Místopředseda:
Ing. Eva Špillarová (ČSSD)

Členové:
Adam BERKA (ODS)
Václav SEITZ, M. Sc. (ODS)
Bc. Jan Kalián (ODS)
Ing. et Ing. Miloš NOVÝ (TOP 09)
Ing. Jan Křížek (KDU-ČSL)
Ing. Jindřich BLAŽEK (ANO 2011)
Petr Fišer (ANO 2011)
Mgr. Bc. Jakub Šauer (ANO 2011)
Bc. Radek Krejčí (Česká pirátská strana)
Ing. arch. Jaroslav Holler
Ing. Irena VOSTRACKÁ

Zapisovatel: Vladimír ČERNÝ, tel.: 37 803 6355, e-mail: cerny@plzen.eu

Komise pro životní prostředí

Předseda:
Mgr. Eva ULČOVÁ (ODS)

Místopředseda:
Ing. Petr Tomek (KDU-ČSL)

Členové:
Jan Jakub Ptáček (ODS)
Jitka Brázdová (ODS)
Stanislava Benešová (ODS)
Ing. Jiří Konečný (TOP 09)
Josef Fiala (ČSSD)
PhDr. Vladimír Plzák (ANO 2011)
Kristýna Sudová (ANO 2011)
Mgr. Petr Zíka (KSČM)
Bc. Filip Sequens (Česká pirátská strana)

Zapisovatel: Ing. Jan Vajz, tel.: 37 803 6316, e-mail: vajz@plzen.eu

Komise pro sociální věci a občanské obřady

Předseda:
Irena Rottová (ODS)

Místopředseda:
Bc. Daniela Parpelová (TOP 09)

Členové:
Eva Špíralová (ODS)
Martina Pechová (ODS)
Jitka Brázdová (ODS)
Mgr. Pavla Janouškovcová (KDU-ČSL)
Stanislav Garbacki (ČSSD)
PhDr. Vladimír Plzák (ANO 2011)
Mgr. Radek Hlad (ANO 2011)
Antonín Vokoun (KSČM)
Roman Sedláček (Česká pirátská strana)
Ilona Mašková
Zdeňka Ježková

Zapisovatel: Hana Königsmarková, DiS., tel.: 37 803 6281, e-mail: konigsmarkova@plzen.eu

Komise pro sport, výchovu a vzdělávání

Předseda:
Eva Trůková (ODS)

Místopředseda:
Petra Andrlíková (ČSSD)

Členové:
Ing. Jan Mráz, Ph.D. (ODS)
Irena Mainzerová (ODS)
Bc. Jan Kalián (ODS)
Ing. Sandra Hesová (TOP09)
Věra Náhlíková (KDU-ČSL)
Mgr. Radek Hlad (ANO 2011)
Mgr. Bc. Jakub Šauer (ANO 2011)
PhDr. Vladimír Plzák (ANO 2011)
Ing. Petra Přibíková (Česká pirátská strana)

Zapisovatel: Lenka Šleisová, tel.: 37 803 6216, e-mail: sleisova@plzen.eu

Komise pro bezpečnost

Předseda:
Mgr. Stanislav Posavád (ČSSD)

Místopředseda:
Ing. Filip Tikal, Ph.D. (TOP 09)

Členové:
Václav Seitz, M.Sc. (ODS)
Bc. Kateřina Lužová (ODS)
Marek Vojtěch (ODS)
Irena Rottová (ODS)
Ing. Mgr. Martin Černý (KDU-ČSL)
Bc. Petr Skala (ANO 2011)
Martin Složil (ANO 2011)
Tereza Stránská (ANO 2011)
Martin Holzman (Česká pirátská strana)

Zapisovatel: Bc. Zdeněk Jirků, tel.: 37 803 6223, e-mail: jirku@plzen.eu