Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vítání občánků

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

ve velkém zasedacím sále (upraveném na obřadní sín) ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V souvislosti s přijetím zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, nemá odbor sociální Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bez souhlasu občanů přístup k jejich osobním údajům, včetně data narození dítěte. S ohledem na tuto skutečnost nelze automaticky zvát rodiče novorozenců na „Vítání občánků“ osobní pozvánkou.

Jestliže máte o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a zaslat jej poštou na Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termíny slavnostních obřadů v roce 2018: 06.02., 24.04., 26.06., 25.09., 09.10.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Pozvánka (DOCX, 16 kB)

Poslední aktualizace: 16. 2. 2018, Petr Bejm