Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSeč trávníků na městských plochách v MO Plzeň 2 - Slovany

Seč trávníků na městských plochách v MO Plzeň 2 - Slovany

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany již v loňském roce započal se změnou strategie údržby travnatých ploch, což je v právě v této době patrné na první pohled. Trávníky dříve byly pravidelně sekané, se nyní staly plochami porostlé různorodými rostlinami, které zajímavě kvetou.

Vyšší porost chrání lépe půdu před vysušením, a přes počasí s vysokými teplotami působí zatím tyto plochy zeleným veselým dojmem. Samozřejmě je jasné, že takto zarostlé plochy není možné v městském prostředí udržet trvale, ale rádi bychom další seč provedly až ve vhodnějším počasí. Občasný přívalový déšť sice vodou trochu doplní vodní toky a nádrže, ale tento typ srážek pro zalití není příliš přínosný.

V předprázdninovém týdnu je předpověď počasí extrémně nepříznivá, ale počítáme s tím, že počátkem prázdnin bychom k provedení seče přistoupili. Nebudou ale posekány plochy, kde probíhaly rekonstrukce a stavební práce, a které nebyly zatím zcela dohotoveny nebo předány do údržby městskému obvodu. Jedná se o ulice Spojovací, Na Průtahu, vnitroblok Táborská, Koterovská, část ulice Chválenická, Nepomucká.

Foto: Ilustrační

Dalším krokem je, že v městských plochách trávníků byly na území našeho obvodu navrženy plochy, které budou sekány pouze 2 x ročně. Nebudou to zatím rozsáhlé plochy, spíše ostrovy travních louček v jinak posekaných trávnících. Místa a jejich velikost byla zvolena s ohledem na blízkost bydlení občanů.

K místům, která již v průběhu dalších sečí sekána nebudou, nainstalujeme pro lepší informovanost tabulky s označením, že se jedná o místo s omezením sečí. Na elektronické desce úřadu bude zveřejněna mapka s vyznačením těchto lokalit. Věříme, že se toto opatření přispěje k omezení spotřeby vody trávníků a hlavně ke zlepšení druhové rozmanitosti rostlin i živočichů, převážně brouků a motýlů.

Až překvapivé je množství kladných ohlasů na to, že v současné době seč trávníků neprobíhá. Občané projevili velké pochopení a až nyní se objevují požadavky na provedení seče. Tu zabezpečíme hned, jak to počasí umožní.

- OŽP-

Harmonogram druhé seče

Poslední aktualizace: 2. 7. 2019, Iveta Honzíková