Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduProdejna na okraji parku Homolka je nabídnuta k pronájmu

Prodejna na okraji parku Homolka je nabídnuta k pronájmu

Statutární město Plzeň,
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany,
oznamuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění záměr statutárního města Plzeň

pronajmout budovu bez č. p. a č. e. 1755 – objekt prodejny, umístěné na pozemku parc. č. 14286 v k.ú. a obci Plzeň, která je ve vlastnictví města Plzně (na LV č. 1)

za účelem prodeje občerstvení, nápojů a oživení veřejného prostoru.

Záměrem zadavatele je pronajmout zmíněnou nemovitost především za účelem prodeje drobného občerstvení a nápojů ve stylu kavárny nebo bageterie, nejlépe s celotýdenním provozem.

Cílem je však i příležitostné oživení veřejného prostoru na okraji parku Homolka, a to například formou pořádání různých komunitních akcí, diskusí, přednášek, výstav apod. Za tímto účelem je možné do budoucna jednat i o pronájmu pozemků v okolí pronajímaného objektu.

Zájemci o pronájem nemovitosti mohou svou nabídku předložit do 31. 7. 2019, na adresu ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, odbor majetku a investic. Další podrobnosti jsou uvedeny na úřední vývěsce.

Poslední aktualizace: 24. 7. 2019, Iveta Honzíková