Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVydávání občanských průkazů ve dnech konání voleb

Vydávání občanských průkazů ve dnech konání voleb

Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tj. dne 20. října 2017 v době od 14:00 do 21:30 hodin a dne 21. října 2017 v době od 08:00 do 13:30 hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí Republiky 16, pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.

V těchto mimořádných úředních hodinách bude občanům dána možnost požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový doklad totožnosti si můžou vyzvednout i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si nový občanský průkaz vyzvednou na Magistrátu města Plzně.

Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit 2 fotografie o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu (fotografie nelze pořídit v budově nám. Republiky 16). Občanský průkaz bude vydáván bez správního poplatku.

Poslední aktualizace: 4. 10. 2017, Iveta Honzíková