Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýstavba chodníku za budovou ÚMO Plzeń 2 - Slovany a následná úprava parčíku

Výstavba chodníku za budovou ÚMO Plzeń 2 - Slovany a následná úprava parčíku

MO Plzeň 2 – Slovany v těchto dnech provádí výstavbu chodníku podél části příjezdové komunikace z Blatenské ulice k parkovišti vedle budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Hlavním důvodem této stavby je zvýšení bezpečnosti chodců směřujících z Blatenské ulice přes tuto oblast ke Koterovské ulici a dále k zastávce MHD, případně ke zdejším obchodům. Tito již tak nebudou muset vstupovat do vozovky a nebudou ohrožováni pohybem zde projíždějících vozidel. Výstavbě nového chodníku muselo ustoupit 5 kusů vzrostlých jehličnanů.   

Chodník je součástí studie  Revitalizace zeleně mezi ulicemi Koterovská, Blatenská, která řeší úpravu parčíku za bytovým domem a byla zpracována Správou veřejného statku v roce 2020. Projekt revitalizace byl vypracován s cílem ošetřit stávající dřeviny, odstranit dožilé a dožívající dřeviny a vytvořit kvalitní pobytový veřejný prostor. Nová koncepce parčíku vytváří v centru prostoru na volné ploše mezi stromy pobytový prostor s dětskými prvky a doplňuje v celém území mobiliář- lavičky a odpadkové koše viz příloha.

V rámci revitalizace zeleně mezi ulicemi Koterovská x Blatenská dojde v nejbližší době ke kácení suchých, podvládných a neperspektivních 4 ks borovic, hlohu a 3 ks keřů. Dojde tím k zajištění bezpečnosti zeleně, prosvětlení a zpřehlednění plochy. Následně bude vhodně umístěna náhradní výsadba. Během podzimu dojde k instalaci veselých, barevných laviček s okrasným květináčem pro výsadbu, kterou by pak v příštím roce měly doplnit dětské herní prvky. Celou revitalizací dojde k lepšímu využití tohoto reprezentativního prostoru.

Poslední aktualizace: 6. 10. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany