Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduZájemci se mohou hlásit do pátého ročníku Plzeňské senior akademie

Zájemci se mohou hlásit do pátého ročníku Plzeňské senior akademie

Víte jak se ubránit? Víte jak zabezpečit svůj majetek? Víte jak poskytnout první pomoc? Víte jak nenaletět podvodníkovi… Na všechny tyto otázky a na množství dalších Vám pomůže odpovědět „Plzeňská senior akademie“.

Tento projekt prevence kriminality zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP pro Vás připravila Městská policie Plzeň ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 2. Vzdělávací program je tvořen celkem deseti přednáškovými bloky (Seznámení s Městskou policií, Jak si nenechat ublížit, Nebezpečí prodejních akcí, Kriminalistika v praxi, Domácí násilí, Bezpečně v silniční dopravě, Zvládání mimořádných událostí, Bezpečně v kyberprostoru, Problematika odpadů na území města Plzně a Základy první pomoci).

Součástí projektu jsou i exkurze na Operačním středisku Městské policie Plzeň, Operačním středisku HZS Pk (112), Útulku pro zvířata v nouzi a Požární stanici Plzeň Košutka. Projekt bude uskutečňován v průběhu třech měsíců a přednáškové bloky spolu s exkurzemi budou realizovány vždy jeden den v týdnu.

Na závěr „Plzeňské senior akademie“ obdrží každý účastník absolventský list „Plzeňské senior akademie“, informační materiály, drobné propagační předměty a drobný předmět s bezpečnostní tématikou. Tento projekt je pro seniory a osoby ZTP (vozíčkáře) zcela bezplatný a podílí se na něm i BKB Plzeň, BESIP Pk, HZS Pk, ZZS Pk, Centrum robotiky Plzeň, Čistá Plzeň a ČOI inspektorát Plzeňského a Karlovarského kraje. Projekt bude i v tomto roce opět finančně podpořen z rozpočtu MO Plzeň 2.

Zájemci se mohou hlásit na Úřadu městského obvodu Plzeň 2, a to buď osobně, nebo telefonicky:

  • Koterovská třída č. 83, Plzeň
  • Telefon: 378 031 112

Podání přihlášek nejpozději do 22. 1. 2020.

Zahájení programu se uskuteční dne 22. 1. 2020 v 11:00 hod. v zasedací místnosti č.001 městského obvodu Plzeň 2.

Poslední aktualizace: 3. 12. 2019, Iveta Honzíková