Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduMultimédiaBěhem úprav zeleně na Jiráskově náměstí bude navýšen počet vysazených stromů

Během úprav zeleně na Jiráskově náměstí bude navýšen počet vysazených stromů

 20.9. Jiráskovo náměstí žije

„Jiráskovo náměstí žije“ již potřetí přinese odpoledne plné her a zábavy!

Unikátní náměstí s klášterem od roku 2015 pravidelně ožívá během řady akcí pořádaných v rámci přípravy jeho rekonstrukce. Ve čtvrtek  20. září od 17 hod se místní i „přespolní“ mohou těšit na nabitý program přichystaný především s lidmi z organizací sídlících na náměstí a v jeho okolí. V parku před kostelem si budou moci vyzkoušet řadu kreativních i sportovních činností, doplní je také divadelní představení pro děti, vystoupení netradičního hudebního dua Flaškinet a přátelský fotbalový mač.

„Na Jiráskově náměstí sídlí řada zajímavých organizací. Během této akce mají příležitost představit svou činnost veřejnosti a zároveň přispět k oživení náměstí už před jeho fyzickou proměnou,“ vysvětluje architekt Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který se na přípravě rekonstrukce podílí. „Věříme, že o podobné akce, jež sbližují jednotlivé místní aktéry, bude zájem i po obnově náměstí,“ dodává.

Pořadatelé tentokrát vyměnili tradiční sobotní termín za čtvrteční, aby se akce mohli zúčastnit i lidé, kteří na víkendy odjíždějí mimo Plzeň. Program začne v 15 hod divadelním představením Sieřino tajemství, jež nejen dětským divákům mimo jiné prozradí, jaký je jejich osobní strom. Až do 18.30 si pak mohou malí i velcí vyzkoušet řadu zajímavých aktivit, od chytání „bizona“ do lasa, přes malování na obličej po architektonický workshop.

Podvečer zpestří i hudební vložka – na skleněné „flašky“ zahraje v 16 a 18.30 hod plzeňské duo Flaškinet, chybět nebude ani prodej občerstvení. „Závěr akce bude sportovní – přátelského fotbalového turnaje se i letos mohou zúčastnit hráči „všeho druhu“, mladí i staří, ženy i muži, začátečníci i profíci. Půjde především o to strávit společně příjemný večer v pohybu. Jednotlivci i týmy se mohou registrovat předem na info@pestujprostor.cz nebo na místě do 17.30 hod,“ říká spoluorganizátorka akce Silvie Hašlová ze spolku Pěstuj prostor.

Den plný her, sportu a zábavy - tradiční akce plná zajímavých her, sportovních aktivit a kreativních dílen pro děti i dospělé. Hudební vystoupení, architektonické workshopy a přátelský fotbalový mač.
Pojďme proměnit společně náměstí v živé místo plné setkávání!

PROGRAM:
15.00 Divadelní představení Sieřino tajemství
15.00–18.30 hry, sportovní a kreativní dílny pro děti i dospělé; prodej občerstvení
16.30, 18.00 netradiční hudební duo Flaškinet
18.30–20.00 přátelský fotbalový mač*

* Registrace jednotlivců i týmů předem na info@pestujprostor.cz nebo na místě do 17.30 hod.

Pořádá spolek Pěstuj prostor, Akademie Nadáni, Junák - český skaut: středisko lchthys Pizeň, spolek To město a Klub chytrého hranl Rubikon za podpory Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, města Plzně, Nadace Proměny Karla Komárka, Masarykovy základnl školy Plzeň a Kláštera dominikánů Plzeň.

 ÚPRAVY ZELENĚ NA JIRÁSKOVĚ NÁMĚSTÍ ZLEPŠÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY STROMŮM I LIDEM, ŘÍKÁ PRŮLOMOVÁ ANALÝZA. KÁCET SE BUDE MÉNĚ.

Slibované prověření možností, jak zmírnit zásahy do parkových ploch při úpravách Jiráskova náměstí, je dokončeno. Autoři vítězného návrhu přicházejí s dílčími úpravami, koncept zůstává. Klíčový je systém hospodaření s dešťovou vodou a prosperita stromů do budoucna. Kácet se bude méně. Kvalitu návrhu potvrzuje i v Česku zatím průlomová srovnávací analýza.

„Připomínky některých obyvatel ke kácení na Jiráskově náměstí nás motivovaly k tomu, pokusit se řešení posunout ještě o něco dál,“ popisuje situaci technický náměstek primátora města Plzně Pavel Šindelář. „Úzkou provázanost jednotlivých částí návrhu se podařilo zachovat. Současně se neslevilo z požadovaných funkcí, které má revitalizace náměstí přinést, včetně snahy vytvořit stávajícím i novým stromům takové podmínky, aby nestrádaly,“ dodává.

„Prověřili jsme možnosti, jak jsme slíbili. Společně s architekty a dalšími odborníky chceme občany s úpravami podrobně seznámit ve čtvrtek 13. září od 17 hodin přímo v parku na Jiráskově náměstí,“ upřesňuje místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.Změny jsou například v hlavní ploše parkového náměstí, kde se počet kácených stromů sníží o sedm. Na úkor mlatu se mírně rozšíří trávníková plocha a naopak se zmenší betonová růžice před kostelem, u níž se zachovají dva velké vzrostlé stromy. Platí, že se nebudou kácet stromy před školou, naopak až 12 nových stromů bude vysazeno v lunetě u bývalé trolejbusové točny. Ze stávajících 136 stromů bude zachováno 67 a 108 nových vzrostlejších jedinců se vysadí. Z celkového počtu kácených stromů je 27 ve špatném zdravotním stavu, zbytek ustoupí nutné rekonstrukci plynovodu, změnám výšek uličního profilu a dopravnímu řešení, několik z nich je v kolizi se stavbou. Celkový počet stromů po obnově vzroste ze současných 136 až na 175, což je ještě více, než se původně předpokládalo.

„Projekt považujeme v celé řadě ohledů za průlomový a za jeho architektonickou kvalitou stojíme,“ doplňuje Jitka Přerovská z Nadace Proměny Karla Komárka.

Ve prospěch návrhu mluví i výsledky speciální analýzy, tzv. indexu modrozelené infrastruktury, MZI. Metoda, běžně používaná v zahraničí (Berlín, Seattle, Malmö aj.), porovnává současný stav se stavem navrhovaným z hlediska rovnováhy mezi využitelností území a udržením benefitů zelené infrastruktury. Ty lze podpořit kvantitativní změnou podílu zelených ploch či kvalitativní úpravou vlastností ploch tak, aby došlo ke zlepšení jejich požadovaných funkcí. Jedná se o pilotní aplikaci těchto principů v České republice připravenou kolektivem odborníků různých profesí pracujících ve Sdružení pro modrozelenou infrastrukturu. Jiráskovo náměstí je tak teprve druhým projektem v republice, kde se index v rámci pilotní fáze prověřoval. Výsledky analýzy uvádíme v příloze.

Vizualizace zeleně na Jiráskově náměstí – současný stav 5-10 let po revitalizaci

Jiráskovo náměstí - současný stav

Jiráskovo náměstí po 5-10 letech

_____________________________________________________________________

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni se realizuje od roku 2015 v partnerské spolupráci Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, města Plzně, Nadace Proměny Karla Komárka, spolku Pěstuj Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy základní školy Plzeň. Celkové náklady projektu, odhadované až na 160 milionů korun, pokryjí ze svého rozpočtu Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň, 25 milionů korun bude uvolněno z nadačního grantu. Autorem vítězného návrhu jsou re:architekti studio s.r.o. V souvislosti s projektem se každoročně koná celá řada akcí a aktivit, jejichž smyslem je nejen společné plánování a debata, ale i snaha vdechnout náměstí nový život a ukázat i nové možnosti využití místa.

Harmonogram projektu

2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
2016 / Architektonická soutěž otevřená
2017 / Architektonická soutěž vyzvaná
2018 / Projektová dokumentace
2019 / Územní a stavební řízení
2020 / Výběr dodavatele, zahájení stavby
2021 / Stavební a vegetační úpravy
2022 / Dokončení stavby, otevření

Přílohy

Poslední aktualizace: 17. 9. 2018, Iveta Honzíková