Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebAkce, obřady a jubileaOdbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé společenské akce a obřady

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá různé společenské akce a obřady

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany pořádá ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany pro občany s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 – Slovany různé společenské akce a obřady:

• „Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v Kulturním domě v Šeříkové ulici;
•  blahopřání občanům,  kteří oslaví 80 let věku, 85 let věku, 90 let věku a více;
•  slavnostní obřady u příležitosti zlaté, smaragdové, diamantové, kamenné, platinové a briliantové svatby v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň, či     blahopřání v rodině.

„Setkání důchodců MO Plzeň 2 - Slovany“ v roce 2021:    

Vzhledem k aktuální situaci v ČR jsou všechny akce dočasné zrušené.

V případě, že občané mají zájem o blahopřání u příležitosti jejich životního jubilea, mají možnost, s dostatečným časovým předstihem, vyplnit níže otištěný souhlas s blahopřáním v rodině a předání pozornosti, a předat jej osobně nebo zaslat poštou na adresu Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň

Žádost o uspořádání slavnostního obřadu (nebo o předání blahopřání v rodině) u příležitosti jubilejní svatby musí být doručena nebo oznámena na odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany s dostatečným předstihem - nejméně 1 měsíc předem. Při jednání je nutné předložit občanský průkaz a oddací list manželů.


Přílohy

Přihláška(pdf, 72,21 kB)

Poslední aktualizace: 22. 1. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany