Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodJiráskovo náměstí včetně Klášterní zahrady zkusí oživit pět renomovaných soutěžních týmů

Jiráskovo náměstí včetně Klášterní zahrady zkusí oživit pět renomovaných soutěžních týmů

Jak pozvednout architektonickou kvalitu centra plzeňských Slovan, která dnes spíše upadá, má vyřešit vyzvaná architektonická soutěž CENA NADACE PROMĚNY 2017. Z dvanácti oslovených ateliérů potvrdilo zájem soutěžit devět. K účasti vyzval zadavatel soutěže pět z nich.

Na uspořádání vyzvané jednokolové architektonicko-urbanistické soutěže, která by nalákala účastníky s rozsáhlejšími zkušenostmi, se společně domluvily město Plzeň, druhý plzeňský městský obvod Slovany, spolek Pěstuj prostor a Nadace Proměny Karla Komárka po té, co se loni na podzim nepodařilo vybrat vítěze v otevřeném klání. Ze šestadvaceti ateliérů, nově vytipovaných na základě referencí, bylo osloveno dvanáct. Zájem o účast v soutěži projevilo devět. S tím, že představily odbornost jednotlivých členů svého týmu a doložily portfolia srovnatelně náročných a rozsáhlých projektů, které úspěšně zvládly od studie po realizaci. Vzhledem ke složitosti soutěžního zadání bylo podmínkou zahrnout do týmů vedle architektů a krajinářů také dopravní inženýry a vodohospodáře.

Foto: Ustavující schůze poroty vyzvané architektonické soutěže Cena Nadace Proměny 2017

Na základě doručených podkladů vyzvala Nadace Proměny Karla Komárka jako zadavatel soutěže k účasti ateliéry D3A, spol. s.r.o., MgA. Ing. arch. Michal Fišer, PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., re:architekti studio s.r.o. a Ing. Akad. arch. Jan Šépka, pro které bude koncem února připravena komentovaná prohlídka zájmového území a úvodní workshop.

V porotě opět zasednou architekti, urbanisté a krajináři jako Pavel Nasadil, Antonín Novák, Martin Rusina, Jaroslav Holler, Ondřej Fous či Štěpán Špoula. Vítěz soutěže by měl být znám do konce května 2017. Všechny soutěžní návrhy budou následně vystaveny pro veřejnost a k vítěznému řešení budou občané moci vznášet své podněty.

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni, jehož předpokládané náklady se odhadují na 110 miliónů korun, spolufinancují Nadace Proměny Karla Komárka, městský obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň. Projekt je výsledkem širší partnerské spolupráce, na níž se významně podílejí spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň či Masarykova základní škola.


Dosavadní a plánovaný průběh projektu

  • 2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
  • 2016 / Architektonická soutěž otevřená
  • 2017 / Architektonická soutěž vyzvaná, projektová dokumentace
  • 2018 / Územní řízení, stavební řízení
  • 2019 / Výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy
  • 2020 / Stavební a vegetační úpravy
  • 2021 / Stavební a vegetační úpravy
  • 2022 / Otevření náměstí veřejnosti

Projekt obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni je od počátku provázán s řadou aktivit zapojujících veřejnost. Plzeňská Masarykova základní škola, 13. základní škola a Církevní gymnázium ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a Majákem Plzně aktuálně připravují pokračování projektu Paměť, tentokrát s podtitulem "Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách". Máte-li k dispozici historické materiály či fotografie, o které byste se chtěli podělit, nebo máte chuť si jednoduše zavzpomínat na minulost tohoto krásného místa, napište na e-mail kraftova@pestujprostor.cz. Zahájení výstavy Paměť II je plánována na Den sousedů, 27. května 2017, před kostelem Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Poslední aktualizace: 26. 1. 2017, Iveta Honzíková