Městský obvod Plzeň 2

Veřejné zakázky

K problematice Veřejných zakázek jsou pro veřejnost připraveny tři aplikace:

Investiční záměry

V aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY jsou obsaženy základní informace o  plánovaných veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou cenou nad 500 tisíc Kč bez DPH a plánovaných podlimitních veřejných zakázkách, jež hodlá zadavatel zadat formou zjednodušeného podlimitního řízení.

 U detailního zobrazení každého investičního záměru mají jednotlivé podnikatelské subjekty možnost se nahlásit jako zájemci o realizaci konkrétního záměru. Přihlášení se provede vyplněním formuláře, který je umístěn v dolní části aplikace.

Spustit aplikaci INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

Dokumenty k veřejným zakázkám zveřejňované na profilu zadavatele

V aplikaci DOKUMENTY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM mohou uchazeči získat takové informace o veřejných zakázkách města Plzně, které je zadavatel dle zákona povinen nebo oprávněn zveřejňovat na profilu zadavatele. Aplikace má dvě samostatné sekce nazvané „Seznam zakázek“ a „Archiv zakázek“.

V části „Seznam zakázek“ jsou uvedeny informace o probíhajících veřejných zakázkách města Plzně. V této části aplikace jsou zveřejněny zejména zadávací dokumentace (alespoň textová část), odůvodnění veřejné zakázky, písemná výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení, informace o umožnění prohlídky místa plnění v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. K získání dokumentů z této části aplikace je nutné se zaregistrovat/ přihlásit v horní části aplikace.
V části „Archiv zakázek“ jsou uvedeny informace o již realizovaných veřejných zakázkách města Plzně, které byly ukončeny po 1. 4. 2012. V této části aplikace jsou zveřejněny zejména písemná zpráva zadavatele, text smlouvy, skutečně uhrazená cena a seznam subdodavatelů. K získání dokumentů z této části aplikace není nutná registrace.

Spustit aplikaci DOKUMENTY K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

Veřejné zakázky ukončené do 1. 4. 2012

V aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY lze najít informace o zakázkách,  které již město Plzeň realizovalo a které byly ukončeny do 1. 4. 2012. Podmínky jejich vyhlášení, seznam přihlášených zájemců (a jejich pořadí ve výběrovém řízení) a další informace. Vzhledem k velkému počtu zveřejněných informací doporučujeme při hledání informací o konkrétní zakázce použít lokální vyhledávací formulář.

Spustit aplikaci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr