Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodÚřad a samosprávaPracovní místa

Pracovní místa

Na této stránce najdete informace o volných pracovních místech vyhlášených jako výběrová řízení na obsazení pracovních míst v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Úředník/úřednice v oddělení stavebně správním - stavebním úřadu a dopravy

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení SSD“ přijímá do 9.11. 2018 Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, personální a mzdový úsek, Koterovská 83, 326 00 Plzeň. Přihlášku můžete přinést osobně nebo poslat poštou. pokračovat

Aktuální nabídka pracovních míst v Plzeňském kraji

Informace o pracovních místech v Plzeňském kraji pokračovat