Městský obvod Plzeň 2
Úvod Úřad a samospráva Úřad městského obvodu

Úřad městského obvodu

(Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, Plzeň 2)

Postavení a působnost Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany upravuje Statut města Plzně v platném znění, zákon o obcích v platném znění a další právní předpisy. Úřad plní úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. Úřad společně s Magistrátem města Plzně plní funkci obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obcích a platného Statutu města Plzně.

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Koterovská tř. 83
307 53 Plzeň

ústředna: 378 031 112

Telefonní seznam

Úřední hodiny úřadu

Mapa ÚMO2

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany tvoří starosta, místostarosta, tajemník úřadu a zaměstnanci úřadu. Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany se člení na odbory, event. oddělení, které zřídila pro jednotlivé oblasti své činnosti Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany jako základní organizační složku Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. Odbory jsou složeny z řad zaměstnanců úřadu.

 

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr