Městský obvod Plzeň 2
Úvod Úřad a samospráva Úřad městského obvodu Formuláře ÚMO2 ke stažení

Formuláře ÚMO2 ke stažení

Kancelář tajemníka

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Odbor životního prostředí

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství - ZELENĚ
Žádost o vydání loveckého lístku
Žádost o vydání rybářského lístku
Hlášení o trvalém umístění včelstev
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

Odbor sociální

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodového pojištění
Veškeré formuláře MPSV

Odbor stavebně správní a dopravy

Stavebně správní - stavební úřad

Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání
Ohlášení odstranění
Ohlášení stavby
Oznámení o užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Žádost o územní souhlas
Žádost o vydání společného UR a SP
Žádost o stavební povolení
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Formuláře ke stavbáb zažádaným od 1.1.2007 do 31.12.2012
Kolaudační souhlas
Oznámení o užívání stavby

Ostatní dokumenty ke stažení

Doprava

Žádost o povolení umístění lešení, kontejneru
Žádost o povolení provádění stavebních prací
Žádost o povolení připojování pozemních komunikací
Žádost o povolení umístění inženýrských sítí
Žádost o povolení uzavírky místní komunikace
Žádost o povolení vyhrazeného parkování
Žádost o povolení zařazení pozemních komunikací
Žádost o povolení odstarnění havárie

Odbor majetku a investic

Nebytové prostory

Čestné prohlášení bezdlužnost
Souhlas osobní údaje
Žádost o nájem NP
Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Žádost o změnu nájemní smlouvy

Majetek

Žádost o pronájem pozemku

Odbor ekonomický a poplatkový 

Čestné prohlášení
Hlášení o tržbách z ubytovací kapacity
Odhlášení psa
Poučení pro držitele psů
Ohlášení užívání veřejného prostranství
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Registrace poplatníka k poplatku z ubytovací kapacity
Přehled čipovacích míst ve veterinárních ordinacích v MO Plzeň 2-Slovany

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr