Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Informace k volbě prezidenta republiky, voličský průkaz

Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné II. kolo se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. pokračovat

Sadové úpravy náměstí Generála Píky u věžáků

Plocha zeleně mezi Koterovskou ulicí a bytovými domy od ulice Částkova k bazénu je v posledních letech zdrojem častých zásahů kvůli vývratům stromů a pádům větví. Příčinou je špatně zvolená skladba dřevin s mělkým kořenovým systémem (nepůvodní douglasky, smrky), navíc nekompoziční výsadba dřevin, která odpovídá spíš výsadbě lesa.… pokračovat

Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již stávající systém toto umožňoval), odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) a do velkoobjemových kontejnerů. Poslední možností je komerční objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za… pokračovat

Obvod se s pěšími stezkami na Božkovském ostrově umístil na třetím místě v cestovatelské soutěži

MO Plzeň 2 – Slovany a jeho pěší stezky na Božkovském ostrově se v soutěži KOMPAS aneb s ROP Jihozápad na cestách umístil na třetím místě. pokračovat

Pravidelné mezigenerační aktivity prospívají dětem i seniorům

Počátkem nového roku bude v Plzni zahájen provoz nové dětské skupiny, která díky svému zázemí přímo v moderním SeneCura SeniorCentru Plzeň pod Papírnou umožní svým malým chráněncům kromě kreativního vzdělávacího programu také pravidelné mezigenerační aktivity. pokračovat

Zveme vás na Vánoční charitativní trhy do Koterova

Trhy v Koterově se uskuteční v neděli 17. prosince od 14 hodin v koterovské sokolovně. Připraven je bohatý program plný hudebních, pěveckých a tanečních vystoupení dětí. pokračovat

Při Adventním zpívání vystoupí na Slovanech nejrůznější dětské pěvecké soubory

Během prosincových pondělků a střed se můžete těšit na již 15. ročník Adventního zpívání. Zpívat se bude před radnicí a v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. pokračovat

Budova ÚMO 2 bude ve čtvrtek 7.12. od 11h uzavřena

Ve čtvrtek 7.12. 2017 je z provozních důvodu budova ÚMO 2 od 11:00 hod. uzavřena. Děkujeme za pochopení. pokračovat