Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Pozvání na setkání důchodců

Setkání se uskuteční dne 28. února 2018 od 16.00 do 19.00 hodin v Kulturním domě v Šeříkové ulici. K poslechu a tanci bude hrát Taneční orchestr Antonína Duba. pokračovat

Statistiky trestných činů za uplynulý rok při příležitosti Dne obětí kliminality

Každoročně si s datem 22. února připomínáme mezinárodní den obětí kriminality. V loňském roce bylo policií vyšetřeno 202 303 trestných činů. To zdaleka neodpovídá skutečnému počtu obětí trestního jednání. Důvodem je mimo jiné vysoká latence u některých trestných činů. pokračovat

V Hradišti bude prováděna revize katastru nemovitostí

Revize bude zahájena dne 9.4. 2018 a potrvá přibližně do 1.4. 2019. Při revizi budou zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí. Pro vlastníky nemovitostí plyne povinnost součinnosti. pokračovat

Přehled termínů údržby veřejné zeleně na Slovanech

Větší informovanost občanů by měla přispět k větší spokojenosti, připravenosti občanů na negativa při provádění prací a tím zmírnění konfliktních situací, zejména co se týká zašpinění a poškození zaparkovaných automobilů při provádění sečí. pokračovat

ZŠ Božkov zve budoucí školáky na den otevřených dveří

Na nastávající školáky čekají aktivity, při kterých si ověří své dovednosti potřebné pro úspěšný začátek ve škole. pokračovat

Prodej vstupenek na divadelní představení pro důchodce MO Plzeň 2 – Slovany

Prodej vstupenek pro důchodce Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany bude zahájen ve čtvrtek 15. února 2018 od 9:00 do 12:00. pokračovat

Obvod připravil vyvýšené záhony pro využití komunitního pěstování užitných i okrasných rostlin

Pro umístění celkem čtyř vyvýšených záhonů byla vytipována místa tak, aby pro obyvatele bytových domů vznikla možnost si vypěstovat rostliny k vlastnímu použití. pokračovat

V termínu od 19. do 26. února 2018 čeká cestující výluka tramvajové dopravy na linkách číslo 1 a 2

Z důvodu stavebních prací na tramvajové trati v Mikulášské ulici bude probíhat ve dnech od 19. do 26. února 2018 výluka tramvajové dopravy v úseku náměstí Republiky – Mikulášské náměstí. Přepravu cestujících zajistí náhradní autobusové linky. pokračovat