Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Odkanalizování Koterova

postupné uzavírky na místních a účelových komunikacích: pokračovat

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Koterov

Místní komunikace III. třídy č. C 8505 Pod Chalupami v Plzni pokračovat

Úplná uzavírka místní komunikace IV. třídy - pěší ulice Na Růžku

Podchod pod železniční tratí mezi ulicemi Na Růžku - Sládkova pokračovat

Oprava vozovky mostu PM 086 Lobezská ulice

v termínu: 14.5.2021 - 16.5.2021 pokračovat

Uzavírka na silnici I/20 Slovanská

Dále na místní komunikaci II. třídy B3401 náměstí Milady Horákové a na místní komunikaci III. třídy C3401 Skladová, v Plzni pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni

Etapa 2 pokračovat

Uzavírka v ulici Jetelová

na místní komunikaci III. třídy C2510 Jetelová, v Plzni v termínu: od 15.10.2020 - do 15.04.2021 ( pouze v případě manipulace s materiálem a stání stavební techniky) pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany