Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 2

Městský obvod Plzeň 2

(Božkov, Bručná, Hradiště u Plzně, Koterov, Plzeň 2)

Koterovská tř. 83
307 53 Plzeň

starosta - Ing. Lumír Aschenbrenner

tel: 378 036 200
ústředna: 378 031 112

telefonní seznam

Mapa obvodu

 

Mapa městských obvodů

Popis obvodu

Město Plzeň je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, městem statutárním členěným na městské obvody. Dle Statutu města Plzně, v platném znění, se území města člení na 10 městských obvodů. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany tvoří místní části - Božkov, Doudlevce (část), Hradiště, Koterov, Lobzy (část) a Východní předměstí (část). Katastrální výměra obvodu je 1639 ha a žije zde cca. 35,5 tis. obyvatel. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se nachází v jihovýchodní části města a je ohraničen Hlavním nádražím ČD na severu, řekami Radbuzou a Úhlavou na západě a částečně řekou Úslavou na východě. Obvod přímo sousedí s obvody Plzeň 3, Plzeň 4 a Plzeň 8.

Základy dnešního městského charakteru obvodu byly dány koncem 19. století, z té doby je v části nad nádražím ČD nazývané Petrohrad a také v centrální části obvodu stará zástavba činžovních domů. V 50. a 60. létech 20. století proběhla v obvodu výstavba nových sídlišť, která později v nevelkém rozsahu doplnily domy panelové. Od konce 19. století se i na Slovanech prudce rozvíjí průmysl a vznikají nové továrny - papírna, železniční dílny, likérka Stock v Božkově, pivovar Světovar a další. Se zavedením městské dopravy po I. světové válce dochází k výstavbě vilových čtvrtí pro střední vrstvy na okraji města na Bručné, na Čechurově a na Světovaru. Součástí obvodu jsou dříve samostatné obce Koterov, Božkov a Hradiště, z nichž první dvě jmenované jsou díky své lidové architektuře vesnickými památkovými zónami.

Architektonickými památkami jsou především stavby církevní - z 15. století kostel sv. Mikuláše s přilehlým hřbitovem, kde byly pochovávány známé plzeňské osobnosti a který dnes slouží jako park. Nedaleko tohoto hřbitova je barokní kostel "U Ježíška" z 18. století. Nejvýznamnější památkou je secesní kostel P. Marie Růžencové s klášterem dominikánů, který byl dostavěn kolem roku 1913.

Poloha obvodu nabízí dobré rekreační možnosti podél obou hraničních řek, v rekreační oblasti "Park a lesopark Homolka", v centrální části obvodu v rekonstruovaném parku ve Chvojkových lomech a na odpočinkovém místě Božkovský ostrov.  Sportovní  vyžití nabízí Škoda sport park Malostranská a  v městský bazén Slovany. Rozvíjející se cyklistické dopravě slouží cyklistické stezky. Pro kulturní vyžití občanů obvodu je k dispozici Knihovna města Plzně, kulturní dům Šeříková, kulturní dům JAS.

V obvodu funguje 5 pošt, 12 mateřských, 6 základních a 4 střední školy, 1 VOŠ a také jedna soukromá vysoká škola. Je zde "Zdravotnické zařízení Slovany" s pohotovostí, 5 lékáren. V obvodě má sídlo Diecézní charita Plzeň a Hospic sv. Lazara. Na území obvodu má své služebny Policie ČR, Městská policie a pobočnou stanici Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje. Na řece Úhlavě pracuje úpravna vody pro celé město Plzeň. V obvodu sídlí několik státních institucí, významných podniků a má zde pobočky několik bank.

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr