Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 2 Majetek ve správě obvodu

Majetek ve správě obvodu

Majetek svěřený do správy Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany

Budova hasičské zbrojnice Božkov

č.p. 678 na pozemku p.č. 1250/8 včetně pozemků p.č. 1250/7 a 1250/8 vše k.ú. Božkov.

Budova hasičské zbrojnice Koterov

Koterovská náves 15, s pozemky p.č. 127 a p.č. 128 k.ú. Koterov.

Objekt využíván SDH a JSDH Koterov

Koterovská 160 ,parc. č.  1153/36, 22 , k. ú. Hradiště u Plzně

Budova hasičské zbrojnice Hradiště

Na Rychtě 17, čp. 13 (bývalý MNV a hasičská zbrojnice), s pozemkem p.č. 24, k.ú. Hradiště.

Kulturní dům Šeříková 13

čp. 2428, s pozemky p.č. 1147/6,14,15 a p.č. 1160/3 v k.ú. Hradiště.

Hasičské čerpací stanoviště

pozemek p.č. 1311/2 k.ú. Božkov.

Objekt radnice Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Koterovská 83, čp. 1172, s pozemky p.č. 2688/83 a p.č. 2688/84 v k.ú. Plzeň, p.č. 2688/102 a p.č. 2688/103.

Pomník gen. Heliodora Píky

na pozemku p.č. 2334/1 k.ú. Plzeň (bez pozemku).

Objekt na náměstí Milady Horákové 18

pozemek p. č. 14286 k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Doudlevce č. p. 622. (provozováno jako kavárna Smetanka)

ŠKODA SPORT PARK Sportovní areál

Malostranská ul. sestávající ze stavby bez č.p. na pozemku p.č. 14231/2 a pozemků p.č. 14224/3, 14231/1 a 14231/2 vše k.ú. Plzeň.

BOŽKOVSKÝ OSTROV – sportovně relaxační areál

parc. č. 1191 a část p.č. 251, k. ú. Božkov

Areál 2. mateřské školy U Hvězdárny 26

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2141 s pozemkem p.č. 3991 a pozemku p.č. 3992 vše k.ú. Plzeň.

Areál 5. mateřské školy Zelenohorská ul. 25

sestávající z budovy Hradiště, č.p. 195 s pozemkem p.č. 437/2 a pozemku p.č. 437/1 vše k.ú. Hradiště u Plzně.

Areál 17. mateřské školy Čapkovo náměstí 4

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2181 s pozemkem p.č. 3982/11 a pozemku p.č. 3982/10 vše k.ú. Plzeň.

Areál 21. mateřské školy Na Celchu 33

sestávající z budovy Lobzy, č.p. 711 s pozemkem p.č. 3142/48 a pozemku p.č. 3142/47 vše  k.ú. Plzeň.

Areál 23. mateřské školy Topolová 3

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 1959 s pozemkem p.č. 1143/15 a pozemku p.č. 1143/2 vše k.ú. Hradiště u Plzně.

Areál 25. mateřské školy Ruská 83

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2071 s pozemkem p.č. 4118 a pozemku p.č. 4119 vše k.ú.Plzeň.

Vnitřní prostory  31. MŠ Spojovací 7

a pozemek patřící k mateřské škole Spojovací 7, p.č. 3134/21 díl „A“ k.ú. Plzeň (MŠ umístěna v bytovém domě ve správě příspěvkové organizace  města Plzně Obytná zóna Sylván).

Areál 37. mateřské školy Barvínková 18

sestávající z budovy Černice, č.p. 403 s pozemkem p.č. 1328 a pozemků p.č. 1329/1, 1368/43 a část p.č. 1869/4 díl „A“  vše k.ú. Bručná.

Areál 38. mateřské školy Spojovací 14

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 1958 s pozemkem p.č. 3134/22 a pozemků p.č. 3134/23 a p.č. 3134/24 vše k.ú. Plzeň.

Areál 51. mateřské školy Částkova 6

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2140 s pozemkem p.č. 3003 a pozemku p.č. 2997/2 vše k.ú. Plzeň.

Areál 80. mateřské školy Úslavská 80

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2776 s pozemkem p.č. 2336/86 a pozemků p.č. 2336/87 a p.č. 2336/72 vše k.ú. Plzeň.

Areál 89. mateřské školy Habrová 8

sestávající z budovy Východní Předměstí, č.p. 2403 s pozemkem p.č. 5249/97, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/94, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/95, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/96, stavby občanské vybavenosti s pozemkem p.č. 5249/98 a pozemku p.č. 5249/2 vše k.ú. Plzeň.

Poslední aktualizace: 11. 5. 2020, Bejm Petr