Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Městský obvod Plzeň 2 Kronika městského obvodu

Kronika městského obvodu

Obvodní rada Plzeň 2 ustanovila svým usnesením č. 181/96 dva kronikáře městského obvodu. Ing. Jaroslav Štrunc byl pověřen rekonstrukcí kroniky z let 1960 - 1989. S využitím zápisků a poznámek k původní kronice se mu podařilo v letech 1996 a 1997 práci dokončit. Paní Hana Janáková přijala úkol zpracovat zpětně kroniku od roku 1990 do současnosti a pokračovat v její tvorbě i v budoucnosti.

Rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Rok 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Rok 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999

Období 1960 - 1964, 1965 - 1970, 1971 - 1975, 1976 - 1980, 1981 - 1985, 1986 - 1989

Kronika Hradiště 1940 - 2010

Úvod k původní kronice

Kronika, kterou předkládá ObvNV Plzeň 2 současné i budoucí generaci, by měla umožnit všem, kdo projeví zájem, nahlédnout do historie a současnosti Slovan, druhého plzeňského obvodu.

V roce 1960 došlo na podkladě nového zákona o NV k významným změnám v postavení NV. V témže roce bylo vytvořeno z 19 krajů republiky pouze 10 a upraven byl i počet okresů. Plzeňský kraj byl sloučen s Karlovarským a vytvořil se Západočeský krajský národní výbor a z okresu Plzeň-venkov a z některých přilehlých okresů byly vytvořeny 2 nové okresy se sídlem v Plzni, a to ONV Plzeň-jih a ONV Plzeň-sever.

Při územní reorganizaci města Plzně došlo k připojení obce Letkov k Plzni. Bylo vytvořeno 6 obvodních národních výborů uvnitř města: ObvNV 1 - Střed, ObvNV 2 - Skvrňany, ObvNV 3 - Roudná, ObvNV 4 - Doubravka, ObvNV 5 - Slovany, ObvNV - 6 Bory.

Ostatní ObvNV v krajových částech města byly z 9 redukovány na 6, a to ObvNV Bolevec, Božkov, Černice vč. Radobyčic, Koterov, Litice, Újezd vč. Bukovce a Červeného Hrádku. Pravomoc všech ObvNV byla po volbách 12.6.1960 na podkladě nového zákona rozšířena.

Při volbách v r. 1964 bylo území města opět přerozděleno. Od města byly odloučeny obce Černice, Koterov, Letkov, Litice, Radobyčice a přiděleny k ONV Plzeň-jih a Červený Hrádek přičleněn k ONV Plzeň-sever. Zbývající části, rozděleny do 12ti ObvNV, byly sloučeny a vytvořeny byly i nové ObvNV. Tak vznikl v roce 1964 ObvNV Plzeň 2 zahrnující Slovany, Petrohrad, část Lobez, Hradiště, Čechurov a Božkov.

S účinností od 1.7.1969 byl v platnosti zákon o městě Plzni, podle něhož došlo k zásadní změně v postavení NVmP a ObvNV v Plzni. Město Plzeň, samostatná územní správní jednotka, bylo vyčleněno ze Západočeského kraje a NVmP byl přímo řízen vládou ČSR. Také zákon ČNR z roku 1971 řešil působnost NV v městě Brně, Ostravě a Plzni s určitým výjimečným postavením.

V roce 1976 došlo k připojení některých obcí k městu Plzni. Byly to obce Radčice, Křimice, Červený Hrádek, Radobyčice. K našemu obvodu byly připojeny Černice a Koterov.

ObvNV Plzeň 2 působí tedy od roku 1976 v nezměněném území. Za dobu působnosti ObvNV na Slovanech, bylo od roku 1960 nashromážděno mnoho poznatků včetně některé fotodokumentace. Stále žijí a pracují mezi námi pamětníci dnů, kdy se z poctivé práce, obětavosti a nesmírného nadšení rodilo nové sídliště na Slovanech. Bytové jednotky, obchodní síť, základní a střední školy, kulturní dům ... . Stále žijí a pracují v obvodě obětaví funkcionáři a občané, kteří dělali a chtějí dělat čest svému obvodu a městu.

Pro rozvoj svého obvodu a pro spokojenost občanů chceme pracovat i my, současní pracovníci a funkcionáři ObvNV Plzeň 2.

Aby nebyla zapomenuta minulost, práce předešlých generací, abychom se zamýšleli nad současností, abychom pracovali ze všech sil pro socialistickou budoucnost, proto zakládáme kroniku ObvNV Plzeň 2.

Marie Jarošíková
místopředsedkyně ObvNV Plzeň 2

Poslední aktualizace: 3. 6. 2010, Machačný Jan