Městský obvod Plzeň 2

Informační zpravodaj

Informační zpravodaj

- vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
- redakční rada: Ing. Helena Müllerová, Ing. Zdeněk Červený, Irena Rottová, Mgr. Jana Mertová
- šéfredaktor: Jana Burianová
- adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň
- technická redakce: Mgr. Jana Mertová, Libor Havlíček
- tiskne: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
- vychází: 6 x ročně jako pravidelné periodikum v nákladu 20 000 výtisků
- distribuce: ZDARMA, do schránek občanů a firem na území MO Plzeň 2 - Slovany
- registrační číslo: MK ČR E 12440

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - ROK 2023
Č.UZÁVĚRKAVYJDE
125.1.7.2.
215.3.28.3.
324.5.6.6.
426.7.8.8.
527.9.10.10.
622.11.5.12.

Nabídka inzerce v iZ - informačním zpravodaji

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany nabízí soukromým podnikatelům a firmám tradiční možnost prezentovat nabízené služby a výrobky prostřednictvím inzerce v iZ – informačního Zpravodaje Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Dovolte, abychom Vám ve stručnosti představili náš iZ – informační Zpravodaj a nastínili výhody inzerce v něm:

  • iZ informační zpravodaj vychází zpravidla 6x ročně (obvykle v sudých měsících)
  • náklad 20 000 výtisků, distribuce zdarma do schránek všech občanů a firem na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
  • rozsahem pokrýváme cca 35.500 obyvatel Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, což je více než některá okresní města
  • Vaši inzerci umístíme tak, aby byla rovnoměrně prostřídána ostatním textem, tzn. že čtenář, zajímající se o dění v obvodě a informace z oblasti samosprávy a státní správy Úřadu MO Plzeň 2 – Slovany, ji nikdy nepřehlédne
  • naši inzerenti jsou jak velké nadnárodní společnosti s celorepublikovou působností, tak i drobní živnostníci z našeho obvodu
  • při objednávce inzerce na více opakování má inzerent možnost měnit v jednotlivých číslech iZ  text svého inzerátu

Objednávka inzerce:

Formulář pro objednávku inzerce ve formátu MS Word

Kontakt:

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Koterovská 83, 307 53 Plzeň
Jana Burianová
telefon: 37 803 6288
fax:      37 803 6212
e-mail: burianovaj@plzen.eu

Archiv informačního zpravodaje
soubory *.pdf ke stažení

2023

iZ_02_2023iZ_08_2023
iZ_04_2023iZ_10_2023
iZ_06_2023iZ_12_2023

2022

iZ_02_2022iZ_08_2022
iZ_04_2022iZ_10_2022
iZ_06_2022iZ_12_2022

2021

iZ_02_2021iZ_08_2021
iZ_04_2021iZ_10_2021
iZ_06_2021iZ_12_2021

2020

iZ_02_2020iZ_08_2020
iZ_04_2020iZ_10_2020
iZ_06_2020iZ_12_2020

2019

iZ_02_2019iZ_08_2019
iZ_04_2019iZ_10_2019
iZ_06_2019iZ_12_2019

2018

iZ_02_2018iZ_09_2018
iZ_04_2018iZ_10_2018
iZ_06_2018iZ_12_2018

2017

iZ_02_2017iZ_08_2017
iZ_04_2017iZ_10_2017
iZ_06_2017iZ_12_2017

2016

iZ_02_2016iZ_08_2016
iZ_04_2016iZ_10_2016
iZ_06_2016iZ_12_2016

2015

iZ_02_2015iZ_08_2015
iZ_04_2015iZ_10_2015
iZ_06_2015iZ_12_2015

2014

iZ_02_2014iZ_08_2014
iZ_04_2014iZ_09_2014
iZ_06_2014iZ_12_2014

2013

iZ_02_2013iZ_08_2013
iZ_04_2013iZ_10_2013
iZ_06_2013iZ_12_2013

2012

iZ_02_2012iZ_08_2012
iZ_04_2012iZ_10_2012
iZ_06_2012iZ_12_2012

2011

iZ_02_2011iZ_08_2011
iZ_04_2011iZ_10_2011
iZ_06_2011iZ_12_2011

2010

iZ_02_2010iZ_08_2010
iZ_04_2010iZ_10_2010
iZ_06_2010iZ_12_2010

2009

iZ_02_2009iZ_08_2009
iZ_04_2009iZ_10_2009
iZ_06_2009iZ_12_2009

 

Poslední aktualizace: 4. 3. 2023, Bejm Petr