Městský obvod Plzeň 2

Informační zpravodaj

Informační zpravodaj

- vydavatel: Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
- redakční rada: Ing. Helena Müllerová, Eva Trůková, Mgr. Václav Cinádr, Jana Burianová, Mgr. Jana Mertová
- šéfredaktor: Mgr. Iveta Honzíková
- adresa redakce: ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, 307 53 Plzeň
- technická redakce: Mgr. Jana Mertová, Libor Havlíček
- tiskne: SAMAB PRESS GROUP, a.s.
- vychází: 6 x ročně jako pravidelné periodikum v nákladu 20 000 výtisků
- distribuce: ZDARMA, do schránek občanů a firem na území MO Plzeň 2 - Slovany
- registrační číslo: MK ČR E 12440

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ - ROK 2024
Č. UZÁVĚRKA VYJDE
1 24.1. 6.2.
2 27.3. 9.4.
3 29.5. 11.6.
4 31.7. 13.8.
5 25.9. 8.10.
6 27.11. 10.12.

Nabídka inzerce v iZ - informačním Zpravodaji

Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany nabízí soukromým podnikatelům a firmám tradiční možnost prezentovat nabízené služby a výrobky prostřednictvím inzerce v iZ – informačního Zpravodaje Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.

Dovolte, abychom Vám ve stručnosti představili náš iZ – informační Zpravodaj a nastínili výhody inzerce v něm:

  • iZ informační zpravodaj vychází zpravidla 6x ročně (obvykle v sudých měsících)
  • náklad 20 000 výtisků, distribuce zdarma do schránek všech občanů a firem na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
  • rozsahem pokrýváme cca 35.500 obyvatel Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, což je více než některá okresní města
  • Vaši inzerci umístíme tak, aby byla rovnoměrně prostřídána ostatním textem, tzn. že čtenář, zajímající se o dění v obvodě a informace z oblasti samosprávy a státní správy Úřadu MO Plzeň 2 – Slovany, ji nikdy nepřehlédne
  • naši inzerenti jsou jak velké nadnárodní společnosti s celorepublikovou působností, tak i drobní živnostníci z našeho obvodu
  • při objednávce inzerce na více opakování má inzerent možnost měnit v jednotlivých číslech iZ  text svého inzerátu

Objednávka inzerce:

Formulář pro objednávku inzerce ve formátu MS Word

Kontakt:

Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
Koterovská 83, 326 00 Plzeň
Mgr. Iveta Honzíková
telefon: 37 803 6228, 608 130 014
e-mail: honzikovaiv@plzen.eu

Archiv informačního zpravodaje
soubory *.pdf ke stažení

2024

iZ_02_2024 iZ_08_2024
iZ_04_2024 iZ_10_2024
iZ_06_2024 iZ_12_2024

2023

iZ_02_2023 iZ_08_2023
iZ_04_2023 iZ_10_2023
iZ_06_2023 iZ_12_2023

2022

iZ_02_2022 iZ_08_2022
iZ_04_2022 iZ_10_2022
iZ_06_2022 iZ_12_2022

2021

iZ_02_2021 iZ_08_2021
iZ_04_2021 iZ_10_2021
iZ_06_2021 iZ_12_2021

2020

iZ_02_2020 iZ_08_2020
iZ_04_2020 iZ_10_2020
iZ_06_2020 iZ_12_2020

2019

iZ_02_2019 iZ_08_2019
iZ_04_2019 iZ_10_2019
iZ_06_2019 iZ_12_2019

2018

iZ_02_2018 iZ_09_2018
iZ_04_2018 iZ_10_2018
iZ_06_2018 iZ_12_2018

2017

iZ_02_2017 iZ_08_2017
iZ_04_2017 iZ_10_2017
iZ_06_2017 iZ_12_2017

2016

iZ_02_2016 iZ_08_2016
iZ_04_2016 iZ_10_2016
iZ_06_2016 iZ_12_2016

2015

iZ_02_2015 iZ_08_2015
iZ_04_2015 iZ_10_2015
iZ_06_2015 iZ_12_2015

2014

iZ_02_2014 iZ_08_2014
iZ_04_2014 iZ_09_2014
iZ_06_2014 iZ_12_2014

2013

iZ_02_2013 iZ_08_2013
iZ_04_2013 iZ_10_2013
iZ_06_2013 iZ_12_2013

2012

iZ_02_2012 iZ_08_2012
iZ_04_2012 iZ_10_2012
iZ_06_2012 iZ_12_2012

2011

iZ_02_2011 iZ_08_2011
iZ_04_2011 iZ_10_2011
iZ_06_2011 iZ_12_2011

2010

iZ_02_2010 iZ_08_2010
iZ_04_2010 iZ_10_2010
iZ_06_2010 iZ_12_2010

2009

iZ_02_2009 iZ_08_2009
iZ_04_2009 iZ_10_2009
iZ_06_2009 iZ_12_2009

 

Poslední aktualizace: 24. 6. 2024, Bejm Petr