Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Oblast finanční

Povolení k umístění herního prostoru

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 1 - 10 (zkráceně ÚMO 1 - 10)
Adresy a kontakty na konkrétní ÚMO naleznete v záložce detail.
telefon: 378 031 111

Detail

Kontakty a úřední hodiny ÚMO 1 až ÚMO 10:

 

ÚMO 1 - alej Svobody 60, Plzeň

Po, St              8:00 - 17:00

Út, Čt               8:00 – 14:00

Pá                    8:00 – 13:00

Tel.: 378 031 115

 

ÚMO 2 - Slovany, Koterovská tř. 83, Plzeň

Po            8:00 - 17:30 (podatelna 18.00)

Út             8:00 – 14:00 (podatelna 16.00)

St              8:00 - 17:30 (podatelna 18.00)

Čt              8:00 – 13:00 (podatelna 16.00)

Čt              8:00 – 13:00

Polední pauza v případě obsazení agendy jedním pracovníkem 12:00 – 12:30 hod.

Tel.: 378 031 112

 

ÚMO 3 - sady Pětatřicátníků 7-9, Plzeň

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út                     8:00 – 14:30

Čt, Pá               8:00 – 14:00

Úřední hodiny na oddělení matrik

Po, St              8.00 - 17.00

Út, Čt, Pá              8.00 - 12.00

Úřední hodiny evidence obyvatel

Po, St               8.00 - 17.00

Út, Čt, Pá         8.00 - 12.00

Informace pro občany a klienty oddělení sociálních služeb:

Neúřední dny (ÚT, ČT, PÁ) jsou mimo jiné vyhrazeny pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu. Doporučujeme proto Vaši návštěvu domluvit předem s příslušným pracovníkem telefonicky na čísle 37 803 1113.

Tel.: 378 031 113

 

ÚMO 4 - Mohylova 55, Plzeň

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út, Čt, Pá         8.00 – 12:00 a 13:00 – 14:00 (tyto dny jsou mimo jiné vyhrazené pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu, doporučujeme proto Vaší návštěvu domluvit s příslušným pracovníkem předem telefonicky)

Tel.: 378 031 114

 

ÚMO 5 - Křimice, Prvomájová 100/21

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

Út, Čt, Pá         8:00 – 13:00

Tel.: 378 036 801

 

ÚMO 6 - Litice, Klatovská 243

Po, St              6:30 – 11:00, 12:00 – 17:30

Út, Čt               8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

Pá                    8:00 – 12:00

Tel.: 378 036 821

 

ÚMO 7 - Radčice, V Radčicích 9

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30

Út, Čt               8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Pá                    není úřední den a budou vyřizovány pouze objednané případy

Tel.: 378 036 841

 

ÚMO 8 - Černice, Veská 11

Po, St              7:30 – 11:30     12:30 – 17:00

Tel.: 378 036 861

 

ÚMO 9 - Malesice, Chotíkovská 72/14

Po, St              8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Út, Čt, Pá         8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 (v těchto dnech není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadu z důvodu jiných pracovních povinností (porady, jednání na MMP, školení, kolaudace, místní šetření aj.)

Tel.: 378 036 882

 

ÚMO 10 - Lhota, K Sinoru 62/51

Po, St              7:30 - 11:30, 12:00 - 17:00

Út, Čt               8:00 - 13:00 hod. *

Pátek              8:00 - 12:00 hod. *

* V tyto dny není zaručena přítomnost všech pracovníků na úřadě - porady, školení, pracovní povinnosti mimo kancelář: soudy, místní šetření, kolaudace apod. Doporučujeme Vám předem domluvit návštěvu s pracovníkem úřadu

Tel.: 378 036 893

Co k tomu potřebujete:

Ve smyslu zák. 202/90 Sb., v platném znění a vyhl. 223/93 Sb., v platném znění.:
- výpis z obchodního rejstříku, kde je uveden předmět podnikání: provozování výherních hracích přístrojů,
- výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list, kde je předmětem podnikání výroba, instalace a opravy elektronických zařízení – pro toho kdo zajišťuje provozovateli servis,
- výpis z rejstříku trestů statutárních orgánů akciové společnosti, ne starší 3 měsíců, 
- čestné prohlášení žadatele, že se jedná o právnickou osobu bez zahraniční účasti,
- úředně ověřenou plnou moc pro jednání ve správním řízení před úřadem, pokud se nejedná o statutárního zástupce, uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku,
- potvrzení banky nebo spořitelního a úvěrového družstva o složení jistoty ve výši Kč 2 000 000,
- prokázání původu finančních prostředků použitých na složení jistoty,
- osvědčení provozuschopnosti výherních hracích přístrojů, vydané Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s. p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 a Institutem pro testování a certifikaci a.s., třída Tomáše Bati 299, 760 01 Zlín,
- prokázání zajištění odborného servisu,
- schválení herního plánu  (popř. herního plánu hracích přístrojů),
- schválení stálého umístění výherních hracích přístrojů,
- jmenný seznam všech osob, které odpovídají za zákaz hry osob mladších 18 let v místě schváleném pro stále umístění výherních hracích přístrojů. V případě herny seznam osob, které odpovídají za zákaz vstupu osob mladších 18 let, 
- schválení návštěvního řádu a herního řádu herny.

Formuláře:

Volnou formou bez závazných formulářů s náležitostmi dle zákona 202/90 Sb. v platném znění.

Plné znění popisu situace:Povolení k umístění herního prostoru
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany