Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vítání občánků

Oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

 v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
 V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně na oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 101, 1. patro, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, oddělení sekretariát tajemníka, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2021: 15.06., 21.09. a 23.11.2021

Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Pozvánka

Poslední aktualizace: 13. 4. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany