Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vítání občánků

Oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2 – Slovany zabezpečuje ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 - Slovany

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.
V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na tento slavnostní obřad přihlásit osobně na oddělení sekretariát tajemníka ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 218, 2. patro, nebo vyplnit níže otištěný tiskopis a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu: Úřad    městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 326 00 Plzeň.

Plánované termíny slavnostních obřadů v roce 2022 - 11.10 a 22.11.2022

Uskutečnění plánovaných obřadů je závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Přílohy

Přihláška(pdf, 127,42 kB)

Poslední aktualizace: 19. 8. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany