Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vítání občánků

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 – Slovany, ve spolupráci s Komisí pro sociální věci a občanské obřady RMO Plzeň 2 – Slovany, zabezpečuje obřad

„Vítání občánků MO Plzeň 2 – Slovany do života“

Koterovská 83, Plzeň. v obřadní síni ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, Plzeň.

V případě, že rodiče dítěte mají o účast na „Vítání občánků“ zájem, lze se na tento slavnostní  obřad přihlásit osobně na odboru sociálním ÚMO Plzeň 2 - Slovany, kancelář č. 112, 1. patro, nebo vyplnit tiskopis, viz příloha a předat jej osobně, nebo zaslat poštou na adresu:
Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, odbor sociální, Koterovská 83, 307 53 Plzeň.

Termín slavnostního obřadu v roce 2020: 18.2., 21.4., 9.6., 22.9. a 10.11.2020.

Poskytnuté informace o osobních údajích budou použity pouze k účelu pozvání na slavnostní uvítání občánků do života.

Pozvánka (DOCX, 16 kB)

Poslední aktualizace: 6. 1. 2020, Petr Bejm