Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Oblast správní - matrika

Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do regisrovaného partnerství v cizině

Kde to vyřídíte:

Úřad městského obvodu Plzeň 3 - Odbor sociálních služeb a matriky
sady Pětatřicátníků 7-9, 305 83, Plzeň
telefon: 378 036 528

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 12:00
středa:8:00 - 17:00
čtvrtek:8:00 - 12:00
pátek:8:00 - 12:00
Co k tomu potřebujete:
  • občanský průkaz,
  • rodný list,
  • popř. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo o zániku předchozího partnerství, úmrtní list manžela či partnera.
  • osobní údaje druhého partnera (jméno příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště)
Formuláře:
Plné znění popisu situace:Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině
Související informace:

COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany