Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Oblast životního prostředí

Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost při zákoně č. 334/1992 sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 220

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00 *17:00 - 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 033 201.

Co k tomu potřebujete:
  • písemnou žádost (formulovanou žadatelem)
  • výpis z Katastru nemovitostí
  • snímek z pozemkové mapy a další dle upřesnění
Formuláře:

Možnost podání na formulářích.

Formuláře je možné stáhnout na portálu:

Elektronické podání občana

Plné znění popisu situace:Ochrana zemědělského půdního fondu
Související informace:

Nejsou.


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany