Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Vývěska informací

Společenské akce a obřady

Setkání důchodců MO Plzeň 2, blahopřání občanům, kteří oslaví 80, 85, 90 let a více, slavnostní obřady u příležitosti zlaté, diamantové, platinové a briliantové svatby. pokračovat

Vítání občánků

Vítání občánků MO Plzeň 2 - Slovany do života. pokračovat

Pravidla pro pořádání zájezdů pro důchodce

Pravidla pro pořádání zájezdů pro důchodce s trvalým bydlištěm na území MO Plzeň 2 - Slovany. pokračovat

Pravidla pro prodej vstupenek

Pravidla pro prodej vstupenek do divadla a na další kulturní akce pro důchodce s trvalým pobytem na území MO Plzeň 2-Slovany pokračovat

V Plzeňském kraji hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Hejtman PK dne 6.8. na návrh Hasičského záchranného sboru PK vyhlásil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů s účinností od 6.8. do odvolání. Nebezpečí platí pro území celého kraje. pokračovat

Obezřetnost se vyplácí

Průvodce nejen pro seniory pokračovat

Zajištění péče o vzhled obce včetně úklidu

Zajištění pravidelného čištění vybraných místních komunikací IV. třídy a provádění zimní údržby na těchto komunikacích, zajištění úklidu a odvoz komunálních odpadů atd. pokračovat