Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduHarmonogram druhé seče travnatých ploch

Harmonogram druhé seče travnatých ploch

V souladu s informací o provádění sečí na území našeho městského zveřejňujeme harmonogram průběhu 2. seče travnatých ploch (vyjma ploch s intenzivní péčí – Francouzská a Mikulášská třída, náměstí Generála Píky, náměstí Milady Horákové - byly posekány v polovině června). Zároveň zveřejňujeme i mapku se zákresem ploch, které zatím sekány nebudou (viz příloha dole).

Plochy s omezenou sečí

Tyto plochy se bude sekat 2x ročně z důvodu zlepšení protierozní funkce půdy a zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů.

Děkujeme za pochopení.

Přílohy

Poslední aktualizace: 2. 7. 2019, Iveta Honzíková