Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Kácení suchých dřevin v parku a lesoparku…

Kácení suchých dřevin v parku a lesoparku Homolka na Slovanech

V posledních letech jsme na mnoha místech republiky, nejen v Plzni, svědky plošného usychání lesních porostů. Jedná se ve velké míře o důsledek sucha v předchozích letech, nerovnoměrnou distribuci srážek v průběhu roku, o pokles hladiny podzemní vody. Sucho oslabí dřeviny, které mají následně menší obranyschopnost bránit se napadení dřevokaznými škůdci. Zdravé dřeviny, pokud mají dostatek vláhy, jsou schopné vstup napadení zalít pryskyřicí, zatímco oslabená dřevina to nedokáže.

Ani park a lesopark Homolka se plošnému usychání, převážně jedlí a borovic, nevyhnul. Do konce března 2024 zde dojde k pokácení suchých a poškozených dřevin. Jedná se o cca 95 stromů. Hlavním důvodem je zajištění dlouhodobé provozní bezpečnosti významné a hojně navštěvované rekreační oblasti.

Prosíme všechny návštěvníky, aby dbali pokynů prováděcí firmy a nevstupovali do míst, kde se aktuálně těží – plochy budou vždy řádně označeny.

Náhradní výsadba za pokácené dřeviny v parku bude realizována po dokončení kácení, avšak nejdéle do konce roku 2024. V lesoparku se z části počítá i s přirozenou obnovou porostů. Již teď nalezneme v lesoparku v podrostu semenáčky tisů, dubů a buků. Tyto semenáčky z původních dřevin jsou odolnější vůči suchu a přesazení, než uměle sázené sazenice a zajistí udržení genofondu stávajících porostů.

Poslední aktualizace: 26. 2. 2024, Jan Machačný