Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduMěstský obvod Plzeň 2 – Slovany začal využívat inteligentní řízení energií v budově mateřské školky

Městský obvod Plzeň 2 – Slovany začal využívat inteligentní řízení energií v budově mateřské školky

Stále rostoucí náklady na energie a potřeba hledání úspor v provozních nákladech vedla Městský obvod Plzeň 2 – Slovany k rozhodnutí využít technologie pro inteligentní řízení energií od společnosti ZAT. Obvod spustil na podzim loňského roku pilotní projekt v jedné budově 21. mateřské školy Na Celchu. Technologie ovládají klimatický komfort uvnitř budovy včetně vytápění.
„Máme díky inteligentnímu řízení energií možnost dle našich potřeb regulovat a sledovat teplotu v jednotlivých třídách. Děti tak mají optimální teplotu pro jejich zdravý rozvoj a zároveň šetříme náklady na energie,“ sdělil místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa a dodal: „Školky jsou od prvního března uzavřené, ale podle našich propočtů jsme takto v zimních měsících, a tedy během plnohodnotné zimní sezóny, mohli ušetřit až 15 procent nákladů. Vše vyhodnotíme během jara.“

„Výhodou je mimo jiné možnost centrální kontroly teplot všech regulovaných prostor v počítači. Například v současnosti, když je školka uzavřena, můžeme teplotu snížit a vše na dálku kontrolovat,“ sdělila ředitelka 21. mateřské školky Irena Mainzerová. Systém také poskytuje údaje o vlhkosti vzduchu ve třídách. Městský obvod Plzeň 2 – Slovany bude uvažovat o využití této technologie i v ostatních budovách mateřských škol, které spravuje, ale také např. i v kulturním domě, jehož provoz je nákladný, neboť má několik sálů, které jsou využívány v různých režimech a v různou dobu. I zde by se tedy dala spotřeba energií tímto způsobem snížit.

Instalovaná IoT technologie SimONet od české společnosti ZAT zaznamenává informace o teplotách do webové aplikace, díky čemuž mají provozovatel i vedení školky on-line přehled o aktuálním stavu 24 hodin denně, zároveň v něm mohou měnit nastavené parametry. Systém navíc dokáže zodpovědnou osobu upozornit na nestandardní situace nebo sám učinit nápravná opatření: například začít či přestat topit, spustit vzduchotechniku, ovládat klimatizační jednotku či upozornit, že je třeba vyvětrat. „Rozdíl oproti doposud hojně používaným technologiím spočítá v tom, že SimONet nepracuje s pevně stanovenými parametry, jako jsou víkendy nebo roční období, ale díky on-line naměřeným datům, například vnitřní a venkovní teplotě, koncentraci CO2 atd., vše automaticky reguluje,“ doplňuje Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy firmy ZAT.

Poslední aktualizace: 7. 4. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany