Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduSlovany letos čeká hned několik rekonstrukcí, které ovlivní dopravu

Slovany letos čeká hned několik rekonstrukcí, které ovlivní dopravu

Slovany čeká letos v létě mnoho dopravních staveb a oprav sítí, které nelze odložit. Ty sebou nutně přináší také nepříjemná omezení pro řidiče. Souběžně je v plánu hned několik akcí, které dopravu v našem obvodu zásadně ovlivní. Vedení Slovan se samozřejmě maximálně snažilo jednotlivé rekonstrukce koordinovat a stavby, které nejsou akutní, odložit do dalších let. Eliminovat všechna dopravní omezení však z pochopitelných důvodů možné není. Na webových stránkách obvodu, v našem Zpravodaji i na facebookovém profilu budeme pravidelně důležité informace aktualizovat. Žádnou z těchto oprav nerealizuje městský obvod Plzeň 2 – Slovany, investory jednotlivých akcí u nich proto uvádíme. Předem velmi děkujeme za trpělivost.

Váš MO Plzeň 2 – Slovany.

SEZNAM PLÁNOVANÝCH OPRAV

Písecká ulice

- zajišťuje: SVSMP
- termín opravy: květen až srpen
- rozděleno na 3 etapy:

• 1. etapa potrvá do konce května: oprava cca 80 m výjezdu z OC Olympie
• 2. etapa potrvá do konce června: oprava od výjezdu z OC po kruhový objezd
• 3. etapa potrvá do konce srpna: oprava kruhového objezdu před OC

V průběhu 1. a 2. etapy dojde k lokální výměně konstrukce vozovky, opravě chodníků, cyklostezky, zálivů, úpravě veřejného osvětlení a další.

Závěrečná, 3. etapa zahrnuje kompletní rekonstrukci kruhového objezdu formou výměny konstrukce vozovky včetně nových obrub.
-  zhotovitel: Robstav stavby k.s. Plzeň

Most Milenia

- zajišťuje SVSMP
- termín opravy: červen až říjen

4 etapy, z toho 2 na území MO 3
1. etapa – práce na mostní konstrukci U Trati
2. etapa – práce na mostní konstrukci U Trati
3. etapa – práce v křižovatce U Trati – Doudlevecká – 1. polovina křižovatky
4. etapa – práce v křižovatce U Trati – Doudlevecká – 2. polovina křižovatky

• prvních 60 dnů bude uzavřený jižní most
• následujících 60 dnů bude uzavřený most severní 

Během rekonstrukce dojde k výměně celé vozovky až na mostní konstrukci včetně izolace, obnově nátěrů kovových konstrukcí, tedy zábradlí a k opravě vozovky v křižovatce s Doudleveckou ulicí (ta se nachází již mimo území MO Plzeň 2 - Slovany).
- zhotovitel: Metrostav a.s.

Plzenecká ulice

- zajišťuje SVSMP spolu s Vodárnou Plzeň
- termín: duben až listopad
- rozděleno na 2 etapy:

• 1. etapa potrvá do konce července (úsek Slovanská – Houškova)
• 2. etapa potrvá do konce listopadu (úsek Houškova – Koterovská)

Součástí stavby je kompletní rekonstrukce komunikace, výměna vodovodu a kanalizace včetně přípojek a výměna kabelů (VO, PMDP, atd.)
- zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice s.r.o., závod Plzeň

TT Koterovská ulice

- zajišťuje OI MMP
- termín 0. etapy: září
- termín 1. a 2. etapy: říjen – listopad 2023
- termín 3. a 4. etapy: březen – listopad 2024

0. etapa – oblast kruhové křižovatky – pouze dílčí omezení provozu
1. etapa – oblast Koterovské od kruhové křižovatky po Habrmannovu ulici + část Koterovské od radnice MO (vjezd do OC Dvořák) po kruhovou křižovatku, objízdné trasy Částkova - Lobezská - Sladkovského – Koterovská (směr centrum) – po stejné trase v opačném směru
2. etapa – oblast Koterovské od kruhové křižovatky po Habrmannovu ulici, objízdné trasy Částkova - Lobezská - Sladkovského – Koterovská (směr centrum) – po stejné trase v opačném směru
3. etapa – oblast Koterovské od kruhové křižovatky po Habrmannovu ulici, objízdné trasy Částkova - Lobezská - Sladkovského – Koterovská (směr centrum) – po stejné trase v opačném směru
4. etapa – oblast Koterovské od Sladkovského po Habrmannovu ulici, objízdné trasy Částkova - Lobezská – Železniční (směr centrum) – po stejné trase v opačném směru

Stavba zahrnuje výměnu kolejiště tramvajové trati, rekonstrukci vozovky, výměnu vodovodu a kanalizace včetně přípojek, dílčí přeložku plynovodu, výměnu kabelů VO a světelné signalizace. Dle aktuální stavby budou vyřešeny příčné provizorní přejezdy. Od listopadu do března 2024 bude dočasně normální provoz bez uzavírek.
- zhotovitel: COLAS CZ

Jasmínová ulice

- zajišťuje OI MMP spolu s ŘSD a Vodárnou Plzeň
- termín: červen až listopad
- realizace po dílčích etapách

1. etapa  - část a - od vjezdu do čerpací stanice PHM po křižovatku se Skladovou  
                 - část b - od křižovatky s místní komunikací (bezejmenná) naproti pekárně po křižovatku s Koterovskou 
2. etapa - od křižovatky s Chválenickou po vjezd do čerpací stanice PHM
3. etapa - od křižovatky se Skladovou ulicí po křižovatku s místní komunikací (bezejmenná) naproti pekárně
4. etapa - od křižovatky s Chválenickou ulicí po křižovatku s Nepomuckou 

Jedná se o kompletní rekonstrukci komunikace, tedy vozovky i chodníků, včetně VO, dále o výměnu vodovodu a kanalizace včetně přípojek.
- zhotovitel: Eurovia CS a.s., závod Plzeň

Mapa s aktuálními i budoucími uzavírkami a s dopravním zatížením silnic v Plzni je k dispozici na: https://intenzitadopravy.plzen.eu.
Případně je k vidění aktuální mapa uzavírek na národním dopravním portálu: www.dopravniinfo.cz

Poslední aktualizace: 24. 5. 2023, Jan Machačný