Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Město chystá druhé setkání s občany ke…

Město chystá druhé setkání s občany ke koncepčnímu řešení dopravy na Slovanech

Druhé setkání s občany na téma výsledků analýzy Koncepčního řešení dopravy na Slovanech chystá Útvar koncepce a rozvoje města Plzně spolu s Městským obvodem Plzeň 2 Slovany na středu 22. listopadu od 17 hodin v zasedací místnosti Radnice Slovany.

Na prvním setkání, které proběhlo v září, jsme obyvatelům Slovan představili výsledky zpracované analýzy dopravního řešení na Slovanech. Již na místě padla řada dotazů, které jsme občanům zodpověděli. Jedná se však o rozsáhlé téma a je mi jasné, že mnoho otázek mohlo napadnout účastníky až později. Proto jsme vyhověli žádosti a uskutečníme ještě toto druhé setkání, na kterém dáme prostor pro vyjasnění všeho, co občany zajímá,“ říká náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve spolupráci se zpracovatelem analýzy společností PUDIS a. s. prověřovali celkem 5 variant dopravního napojení Slovan na východní okruh. Analýza jednotlivé varianty zkoumala z hlediska fungování dopravního systému, vlivu dopravy na město a technické a finanční náročnosti.

„V porovnání všech aspektů vyšla jako nejvhodnější původní, územním plánem zvažovaná varianta, napojení při ulici Na Růžku. Konkrétní projekt prozatím zpracován není, ale navržena by zde měla dvouproudá komunikace, která bude mít odstup od současné zástavby minimálně 15, ale v převážné části až 30 metrů. Vznikne tak nová ulice doplněná alejemi nových stromů a přibydou také místa k parkování pro místní občany,“ vysvětluje Petr Raška z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Po vybudování okruhu a nového napojení by se mělo ulevit například ulicím Koterovská, Nepomucká či Slovanská a citelný úbytek dopravní zátěže je předpokládán také v ulicích Částkova, U Světovaru, Petřínská, Lobezská a v řadě dalších.

„Lidé se s výsledky analýzy mohli seznámit na setkání v září a následně na webových stránkách Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně. Do poloviny října byl prostor na zasílání emailových dotazů a nyní se s občany k tomuto tématu potkáme ještě jednou,“ doplňuje Ing. Raška.

Kompletní výsledky analýzy koncepčního řešení dopravy na Slovanech jsou zveřejněny na webu ukr.plzen.eu.

Poslední aktualizace: 10. 11. 2023, Jan Machačný