Informace pro klienty Odboru sociálního

Odbor sociální ÚMO Plzeň 2 - Slovany v souvislosti s usnesením vlády omezuje s účinností od 12.10.2020 úřední hodiny pro občany.