Mateřské školy se připravují na děti uprchlíků

Od září 2022 vzniknou odloučená pracoviště zejména v prostorech mimo budovy MŠ.

Mateřské školy na obvodu Plzeň 2 – Slovany navýší v souvislosti s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny své kapacity. Jedná se celkem o 96 míst, které vzniknou převážně v nových prostorech mimo školky jako jejich odloučená pracoviště.

Mimořádné zápisy se budou konat ve dnech 11. a 12. července. Ukrajinské děti nebudou přijímány na úkor dětí z našeho obvodu, ale jejich zápis bude probíhat až po přijetí všech dětí s trvalým bydlištěm na Slovanech ve věku od čtyř do šesti let - plně tříleté děti, které nebyly přijaty při jarních zápisech, budou postupně přijímány na dodatečně uvolněná místa až do konce srpna 2022 a paní ředitelky MŠ budou rodiče kontaktovat.

Podle údajů Ministerstva vnitra k 8. 6. 2022 je na našem obvodu registrováno 122 dětí ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do šesti let. Do doby zápisů se tento počet ještě může měnit z důvodu nově příchozích i odcházejících vzhledem k tomu, že uprchlíci nemají povinnost nahlašovat návrat na Ukrajinu ani transit do jiné země.

Na obvodu Plzeň 2 – Slovany budou v rámci odloučených pracovišť navýšené kapacity u 23., 37., 17. a 38. MŠ. Nové třídy vzniknou např. v kulturním domě Šeříkovka a v objektu Sokola Koterov.