Na Slovanech vznikne nová železniční zastávka a lávka pro pěší a cyklisty

Na Slovanech začala rozsáhlá železniční stavba s názvem „Uzel Plzeň, 5.stavba Lobzy Koterov.“ Investory stavby za 2,199 miliardy Kč jsou Správa železnic s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Plzeň. Předmětem této stavby je rekonstrukce a modernizace téměř čtyřkilometrového úseku železniční trati mezi stanicemi Plzeň-Koterov a Plzeň-hlavní nádraží na trati České Budějovice – Plzeň.

Na Slovanech začala rozsáhlá železniční stavba s názvem „Uzel Plzeň, 5.stavba Lobzy Koterov.“ Investory stavby za 2,199 miliardy Kč jsou Správa železnic s.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR a město Plzeň. Předmětem této stavby je rekonstrukce a modernizace téměř čtyřkilometrového úseku železniční trati mezi stanicemi Plzeň-Koterov a Plzeň-hlavní nádraží na trati České Budějovice – Plzeň.

 „V poslední době se na nás občané Slovan obracejí s dotazy na probíhající stavební práce v prostoru železniční trati na České Budějovice. Jde o modernizaci železničního koridoru, jeho součástí bude i nová zastávka Plzeň Slovany. Tato zastávka bude umístěna co nejblíže k přestupnímu uzlu a usnadní tak cestujícím přestup na linky MHD a regionální autobusy. Přístup k vlakům bude bezbariérový. Dokončení prací je plánováno na leden 2024,“ sdělil místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany PhDr. Jan Fluxa. První práce na úpravě nástupiště začnou v květnu 2021, druhé nástupiště bude budováno od dubna 2022. Stanice Plzeň-Koterov přestane sloužit osobní dopravě a tamní tři nástupiště budou zrušena.
 „Pro občany Slovan je určitě zajímavá i informace, že v rámci této rozsáhlé stavby vznikne mezi ulicemi K Dráze a Na Lipce nová lávka pro pěší a cyklisty. Lávka umožní bezbariérový a mimoúrovňový přístup, přemostí dálniční přivaděč a železniční trať a zvýší tak bezpečnost chodců i cyklistů,“ řekl místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany PhDr. Jan Fluxa. Lávka nahradí stávající čtyřkolejný přechod a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci
U seřadiště, proto se na jejím financování bude podílet i město Plzeň. Lávka se bude skládat ze dvou konstrukčních částí: ze zavěšené lávky a ze spojité trámové konstrukce. Zahájení realizace je plánováno na květen 2021, osazení nosné konstrukce lávky pak od července 2021.

 
Zástupce Správy železnic s.o. Miloš Vyhnálek sdělil: „Cílem stavby je zvýšení traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění spolehlivého a plynulého provozu a tím zvýšení kvality železniční dopravní cesty. V rámci stavby dojde k demolici stávajících železničních mostů Bručná – Koterov a mostu na Růžku a následně dojde k výstavbě nových dvoukolejných železobetonových mostů. Dále dojde k výstavbě zmíněné lávky pro pěší v zastávce Plzeň-Slovany, která zajistí bezpečný přechod cestujících z nově budované zastávky přes železniční trať. V místě budoucího křížení silnice I/20 s řešenou železniční tratí došlo
ke koordinaci Správy železnic s.o. a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Z tohoto důvodu bude provedena výstavba zárodku silničního tunelu již v rámci této stavby, aby byly při navazující výstavbě silnice I/20 minimalizovány dopady do drážní infrastruktury a provozu na ni.“

Stávající́ jednokolejná trať bude v řešeném úseku zdvoukolejněna. Po dokončení stavby se zvýší traťová rychlost ze současných 100 na 120 km/hod.