Rekonstrukce trakčních kabelů na Nepomucké ulici

Ke konci vegetačního klidu tohoto roku dojde ke kácení již málo vitálních třešní a smrků na Nepomucké ulici.

Ke konci vegetačního klidu tohoto roku dojde ke kácení již málo vitálních třešní a smrků na Nepomucké ulici. Ke kácení dojde z důvodu rekonstrukce trakčních kabelů, jejíž investorem je Správa veřejného statku města Plzně, ale i z důvodu špatného zdravotního stavu starších třešní. Trakční kabely jsou uloženy příliš blízko starších stromů a bez jejich poškození by nešlo rekonstrukci provést. Nové, mladší výsadby třešní zůstanou zachovány a budou chráněny před poškozením. Po provedení rekonstrukce dojde k náhradní výsadbě. Mezernaté mladé výsadby třešní budou doplněny 7 ks třešně ptačí (Prunus avium ´Plena´), aby došlo ke sjednocení výsadby a delší část Nepomucké bude osázena 29 ks oblíbených sakur (Prunus serrulata ´Kanzan´).