Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduTramvajovou trať v ulici Slovanská čeká oprava, nastanou dopravní omezení

Tramvajovou trať v ulici Slovanská čeká oprava, nastanou dopravní omezení

Akce byla zahájena předáním staveniště 4.1.2019, investorem akce jsou Statutární město Plzeň zastoupené SVSMP (tramvajová trať), Ředitelství silnic a dálnic ČR (vozovka) a VODÁRNA PLZEŇ a.s. (sanace kanalizace, úprava vodovodních armatur). Více

Stručný popis jednotlivých etap stavby, smluvní termíny realizace, včetně dopravních omezení:

  • 1. etapa

Stručný popis prací:
Výstavba 6ks kanalizačních šachet, rekonstrukce kanalizace v úseku Liliová – Sladkovského

Dopravní opatření:
Tramvajová trat bude v obou směrech v provozu. V úseku Sladkovského – Liliová bude omezena individuální automobilová doprava (dále jen IAD). IAD bude ve výše uvedeném úseku vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou.
Nákladní doprava nad 7,5t bude vedena po objízdných trasách

Termín realizace 1. etapy:
Zahájení: 5.1.2019
Dokončení: 4.6.2019

  • 2. etapa

Stručný popis prací:
Rekonstrukce vodovodních přípojek (prováděných protlakem) výměna vodovodních armatur a šoupat, pokračování opravy kanalizace v úseku Sladkovského - Částkova

Dopravní opatření:
Tramvajová doprava směr do centra bude v provozu, tramvajová doprava směr z centra bude v úseku ulic Sladkovského – Náměstí Milady Horákové uzavřena (tramvaj bude jezdit „okružně“ přes Světovar), bude omezena individuální automobilová doprava (dále jen IAD). IAD bude ve směru do centra vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou (směr do centra), IAD ve směru z centra bude převedena do levého jízdního pruhu Slovanské třídy (stávající směr do centra). Nákladní doprava nad 7,5t bude vedena po objízdných trasách

Termín realizace 2. etapy:
Zahájení: 5.6.2019
Dokončení: 3.8.2019

  • 3. etapa

Stručný popis prací:
Rekonstrukce vodovodních přípojek (prováděných protlakem) výměna vodovodních armatur a šoupat, pokračování opravy kanalizace v úseku Sladkovského – Náměstí Milady Horákové.
Rekonstrukce komunikace I/20 ve směru z centra v úseku Sladkovského – Náměstí Milady Horákové.
Oprava tramvajové tratě v úseku Čáskova – Náměstí Milady Horákové ve směru z centra

Dopravní opatření:
Tramvajová doprava směr do centra bude v provozu, tramvajová doprava směr z centra bude v úseku ulic Sladkovského – Náměstí Milady Horákové uzavřena, bude omezena IAD. IAD bude ve směru do centra vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou (směr do centra) IAD ve směru z centra bude převedena do levého jízdního pruhu Slovanské třídy (stávající směr do centra). V této části díla budou uzavřena veškerá parkovací stání podél pravého jízdního pruhu (směr z centra) v úseku Sladkovského – Náměstí Milady Horákové
Nákladní doprava nad 7,5t bude vedena po objízdných trasách.

Termín realizace 3. etapy:
Zahájení: 4.8.2019
Dokončení: 3.11.2019

  • 4. etapa

Stručný popis prací:
Oprava tramvajové tratě v úseku Náměstí Milady Horákové – Sladkovského směr do centra

Dopravní opatření:
Tramvajová doprava směr z centra bude v provozu, tramvajová doprava směr do centra bude v úseku ulic Sladkovského – Náměstí Milady Horákové uzavřena, bude omezena IAD. IAD bude ve směru z centra vedena po kolejích společně s tramvajovou dopravou (směr z centra) IAD ve směru do centra bude převedena do pravého jízdního pruhu Slovanské třídy (stávající směr z centra). V této části díla budou uzavřena veškerá parkovací stání podél levého jízdního pruhu (směr do centra) v úseku Sladkovského – Náměstí Milady Horákové
Nákladní doprava nad 7,5t bude vedena po objízdných trasách.

Termín realizace 4. etapy:
Zahájení: 4.11.2019
Dokončení: 2.1.2020

  • 5. etapa

Stručný popis prací:
Celoplošná rekonstrukce vozovky v úseku Náměstí Milady Horákové – Částkova v obou směrech

Dopravní opatření:
Tramvajová doprava v obou směrech v provozu. Komunikace pro IAD bude s omezením v obou směrech průjezdná.

Termín realizace 5. etapy:
Zahájení: 3.1.2020
Dokončení: 17.1.2020
(za předpokladu příznivých klimatických podmínek, v případě nepříznivých klimatických podmínek bude stavba přerušena a konečný termín etapy posunut na jaro 2020)

  • 6. etapa

Stručný popis prací:
Celoplošná rekonstrukce vozovky v úseku Částkova - Sladkovského v obou směrech

Dopravní opatření:
Tramvajová doprava v obou směrech v provozu. Komunikace pro IAD bude s omezením v obou směrech průjezdná.

Termín realizace 6. etapy:
Zahájení: 18.1.2020
Dokončení: 3.2.2020
(za předpokladu příznivých klimatických podmínek, v případě nepříznivých klimatických podmínek bude stavba přerušena a konečný termín etapy posunut na jaro 2020)

Poslední aktualizace: 14. 1. 2019, Iveta Honzíková