Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Aktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C2708 Kyjevská, v Plzni

od 21.03.2022 - do 29.04.2022 pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C2715 Jiráskovo náměstí, v Plzni

Dne 28.10.2021 pokračovat

Úplné uzavření křižovatky Slovanská alej x Francouzská ulice

V rámci akce „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej“ pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3805 Do Zámostí, v Plzni

úplná uzavírka vozovky, v úseku před pozemkem p. č. 465/2, k.ú. Bručná pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3510 U Pumpy, v Plzni

V termínu: dne 14.10.2021 pokračovat

Uzavírka místní komunikace IV. třídy - podchod pod železniční tratí mezi ulicemi Na Růžku - Sládkova

V termínu od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021. pokračovat

Uzavírka v rámci realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Etapa 4.1. a 5 pokračovat

Uzavírka v rámci akce „Pokládka trubek DuraMulti Plzenecká ulice“

V termínu včetně provedení konečných úprav: od 02.09.2021 - do 30.11.2021 pokračovat

Úplná uzavírka provozu na silnici I/20 v místě mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Koterov v Plzni

Z důvodu provádění opravy asfaltového povrchu silnice I/20 v místě MÚK Koterov pokračovat

Uzavírky v rámci akce „Pokládka trubek DuraMulti Jiráskovo náměstí“

V termínu včetně provedení konečných úprav: od 01.09.2021 - do 30.11.2021 pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej

Úplná uzavírka jízdního pásu směr ulice Koterovská, v úseku od ulice Topolová za křižovatku s ulicí Skladová (vjezd povolen vozidlům stavby) – zajištěn výjezd z bočních vjezdů i z ul. Skladová pokračovat

Uzavírky komunikací dne 12.9.2021

Z důvodu pořádání sportovní akce – Škoda FIT Půlmaraton Plzeň 2021 pokračovat

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň

Slovanská alej 35, 3. etapa pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. tř. C2224 Denisovo nábřeží, v Plzni

V úseku směrem od ulice Pařížská po napojení na místní komunikaci III. třídy C2223 U Ježíška (úsek pod železničním mostem) pokračovat

Úplná uzavírka silnice III/18020 do Koterova

V úseku od kruhového objezdu před železničním mostem na přivaděči silnice I/20 U Seřadiště směrem do Koterova. pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně