Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Uzavírka v ulicích Chválenická, Topolová, Šeříková a Slovanská alej

řad V1:
na místní komunikaci III. třídy C3501 Chválenická, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem náměstí Milady Horákové číslo orientační 13
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem náměstí Milady Horákové číslo orientační 13

na místní komunikaci III. třídy C3516 Chválenická, v Plzni
- úplná uzavírka zadního traktu objektu náměstí Milady Horákové číslo orientační 13 a 14
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu náměstí Milady Horákové číslo orientační 13 a 14 (zadní trakt)

na místní komunikaci III. třídy C3503 Topolová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 4 a 6 (zadní trakt)
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 4 a 6 (zadní trakt)

na místní komunikaci III. třídy C3502 Topolová, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Slovanská alej (překop po polovinách)
- vyblokování stojících vozidel v úseku před křižovatkou s ulicí Slovanská alej
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před pozemkem p. č. 1118, k.ú. Hradiště u Plzně (i na straně protilehlé)

na místní komunikaci III. třídy C3513 Šeříková, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 16 a 18 (zadní trakt)
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 16 a 18 (zadní trakt)

na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 22 až k objektu číslo orientační 24
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 20

řad V2:
na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 1 až k objektu Francouzská třída číslo orientační 44

na místní komunikaci IV. třídy D2832 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 5 a 7
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 5 a 7

na místní komunikaci IV. třídy D2830 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 19 a 21

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v obnově vodovodu a přípojek

v termínu: od 01.12.2018 - do 30.05.2019

Uzavírka silnice I/20 Slovanská tř. v Plzni v úseku mezi ulicemi Sladkovského – Liliová

z důvodu realizace I. etapy akce „Oprava TT Slovanská třída v Plzni“.

Provoz pro vozidla do 7,5 t bude zachován po tramvajové trati a pro vozidla nad 7,5 t je nařízena objízdná trasa ve směru do centra: Nepomucká tř., K Dráze, U Seřadiště, Koterovská, Částkova, Lobezská, Tyršova v Plzni. Ve směru z centra pak v opačném pořadí. Opatření není vhodné pro nadrozměrnou přepravu.

Uzavírka silnice se povoluje v termínu od 07.01.2019 do 31.03.2019.

Uzavírka v ulici Houškova

na místní komunikaci III. třídy C2213 Houškova, Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu číslo orientační 21 až ke křižovatce s ulicí Sladkovského
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od objektu číslo orientační 23 až ke křižovatce s ulicí Sladkovského (po obou stranách komunikace)
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 20
- zobousměrnění komunikace v úseku od objektu číslo orientační 21 až ke křižovatce s ulicí Plzenecká

v termínu včetně provedení konečných úprav: od 25.03.2019 - do 18.04.2019 (práce proběhnou během max. 10 dní)

spočívající v provádění stavebních prací – spočívajících ve výstavbě vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky

Poslední aktualizace: 6. 3. 2019, Petr Bejm