Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Uzavírka v ulicích Chválenická, Topolová, Šeříková a Slovanská alej

řad V1:
na místní komunikaci III. třídy C3501 Chválenická, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem náměstí Milady Horákové číslo orientační 13
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem náměstí Milady Horákové číslo orientační 13

na místní komunikaci III. třídy C3516 Chválenická, v Plzni
- úplná uzavírka zadního traktu objektu náměstí Milady Horákové číslo orientační 13 a 14
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu náměstí Milady Horákové číslo orientační 13 a 14 (zadní trakt)

na místní komunikaci III. třídy C3503 Topolová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 4 a 6 (zadní trakt)
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 4 a 6 (zadní trakt)

na místní komunikaci III. třídy C3502 Topolová, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Slovanská alej (překop po polovinách)
- vyblokování stojících vozidel v úseku před křižovatkou s ulicí Slovanská alej
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před pozemkem p. č. 1118, k.ú. Hradiště u Plzně (i na straně protilehlé)

na místní komunikaci III. třídy C3513 Šeříková, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 16 a 18 (zadní trakt)
- vyblokování parkovacích míst, v úseku u objektu Slovanská alej číslo orientační 16 a 18 (zadní trakt)

na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 22 až k objektu číslo orientační 24
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 20

řad V2:
na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 1 až k objektu Francouzská třída číslo orientační 44

na místní komunikaci IV. třídy D2832 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 5 a 7
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 5 a 7

na místní komunikaci IV. třídy D2830 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku průjezdu mezi objekty číslo orientační 19 a 21

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v obnově vodovodu a přípojek

v termínu: od 01.12.2018 - do 30.05.2019

Uzavírka v ulici Kaštanová a Olšová

 • realizace překopů:

na místní komunikaci III. třídy C2604 Kaštanová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 50, 48, 46, 12, 8, 6, 2 a Květná číslo orientační 42A
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od křižovatky s ulicí Polní až do křižovatky s ulicí Olšová

 • pokládka plynovodu:

na místní komunikaci III. třídy C2604 Kaštanová, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Polní až do křižovatky s ulicí Olšová
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od křižovatky s ulicí Polní až do křižovatky s ulicí Olšová
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Polní až k ulici Olšová (pravá strana ve směru k Olšové)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 30 až k objektu číslo orientační 46

na místní komunikaci III. třídy C2605 Kaštanová, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku od objektu číslo orientační 14 až k objektu číslo orientační 32
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od objektu číslo orientační 14 až k objektu číslo orientační 32

na místní komunikaci III. třídy C2602 Olšová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 27

v termínu včetně provedení konečných úprav: od 27.03.2019 - do 31.05.2019

spočívající v provádění stavebních prací – spočívajících v obnově plynovodu a přípojek a zřízení staveniště

Uzavírka silnice I/20 Slovanská tř. v Plzni

v úseku mezi ulicemi Sladkovského – Částkova
z důvodu realizace II. etapy akce „Oprava TT Slovanská třída v Plzni.

V termínu od 01.04.2019 do 31.05.2019. Kdy pro vozidla do 7,5 t bude provoz do centra zachován po tramvajové trati a z centra protisměrným jízdním pruhem, pro vozidla nad 7,5 t je navržena objízdná trasa ve směru do centra: Nepomucká tř., K Dráze, U Seřadiště, Koterovská, Částkova, Lobezská, Tyršova v Plzni. Ve směru z centra pak v opačném pořadí.

Oprava TT Slovanská třída v Plzni, II. ETAPA

na místní komunikaci III. třídy C2201 Sladkovského, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 2

na místní komunikaci III. třídy C2202 Plzenecká, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 2

na místní komunikaci III. třídy C2702 Farského, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 2

na místní komunikaci III. třídy C2703 Klášterní, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2714 Slovanská, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 71
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 71

na místní komunikaci IV. třídy – pěší D2701 Slovanská, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem číslo orientační 71
- částečná uzavírka chodníku, v úseku u zastávky MHD „Liliová“ (směr centrum)
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem číslo orientační 89 – 91
- vyblokování parkovacích míst, v úseku před objektem číslo orientační 89 - 91
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od křižovatky s ulicí Liliová až k ulici Částkova (pravá strana ve směru k ulici Částkova)

na místní komunikaci III. třídy C2712 Sudova, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2219 Modřínová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2508 Jedlová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích míst, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní

na místní komunikaci III. třídy C2507 Hradištská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích míst, v úseku před křižovatkou s I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2504 Liliová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích míst, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2510 Jetelová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích míst, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

na místní komunikaci III. třídy C2204 Papírnická, v Plzni
- vyblokování parkovacích míst, v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní (po obou stranách ulice)
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní

v termínu včetně provedení konečných úprav: od 01.04.2019 - do 31.05.2019

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci tramvajové trati v rámci akce „Oprava TT Slovanská třída v Plzni, II. ETAPA“

Sušická, Blatenská, Na Celchu, Petřínská, U Světovaru - rekonstrukce plynovodu včetně přípojek

 • I. Etapa:

místní komunikace IV. třídy pěší č. D 3101 Sušická v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, úseku od ulice Částkova až k objektu č.o. 16

 • II.Etapa:

místní komunikace IV. třídy pěší č. D 3101 Sušická v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, v úseku od objektu č.o. 16 až k ulici Blatenská
místní komunikace III. třídy č. C 3030 Blatenská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky se silnicí III/18019 Sušická až k objektu č.o. 27 – pravá strana ve směru ke Sladovnické
- částečná uzavírka vozovky, v úseku za křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická – překop po polovinách
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 48
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 44 – č.o. 48

 • III. Etapa:

místní komunikace III. třídy č. C 3030 Blatenská v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 48
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Sušická až k objektu č.o. 44

místní komunikace III. třídy č. C 3101 Na Celchu v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 6 až ke křižovatce se silnicí III/18019 Sušická - levá strana ve směru k Sušické
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 7 až ke křižovatce se silnicí III/18019 Sušická - pravá strana ve směru k Sušické (při realizaci uzavírky)
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 4 až ke křižovatce s ulicí Barákova – pravá strana ve směru k ulici Barákova (při realizaci uzavírky)
- úplná uzavírka vozovky před křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu č.o. 2 až k ulici Sušická
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Barákova až ke křižovatce se silnicí III/18019 Sušická

místní komunikace IV. třídy pěší č. D 3101 Sušická v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, v úseku od ulice Blatenská až k ulici Na Celchu
- úplná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 44 – č.o. 48

 • IV. Etapa:

místní komunikace IV. třídy pěší č. D 3101 Sušická v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 44 – č.o. 48
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 44 – č.o. 48
- úplná uzavírka chodníku, v úseku od ulice Na Celchu až k ulici Petřínská
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 44
- částečná uzavírka chodníku, v úseku od objektu č.o. 54 až k objektu č.o. 58
- úplná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 29 – č.o. 31
 bude vytvořen náhradní koridor pro bezpečný pohyb chodců

místní komunikace III. třídy č. C 3101 Na Celchu v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 4 až ke křižovatce s ulicí Barákova – pravá strana ve směru k ulici Barákova
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 7 až ke křižovatce se silnicí III/18019 Sušická - pravá strana ve směru k Sušické
- úplná uzavírka vozovky před křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Barákova až ke křižovatce se silnicí III/18019 Sušická

místní komunikace III. třídy č. C 3102 Petřínská v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky se silnicí III/18019 Sušická až k objektu č.o. 44 - levá strana ve směru k ulici Barákova
- částečná uzavírka vozovky v úseku za křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická - pravá strana ve směru k ulici Barákova
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Sušická až k objektu č.o. 43
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 45
- úplná uzavírka vozovky před křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 40 až do křižovatky se silnicí III/18019 - pravá strana ve směru k Sušické (při realizaci uzavírky)
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 43 až do křižovatky s ulicí Barákova - pravá strana ve směru k ulici Barákova (při realizaci uzavírky)
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí III/18019 Sušická až ke křižovatce s ulicí Barákova
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky se silnicí III/18019 Sušická až ke křižovatce s ulicí Barákova - levá strana ve směru k ulici Barákova

místní komunikace III. třídy č. C 3103 U Světovaru v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 41 až do křižovatky se silnicí III/18019 Sušická - levá strana ve směru k Sušické
- částečná uzavírka vozovky v úseku před křižovatkou se silnicí III/18019 Sušická - levá strana ve směru k Sušické
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku u objektu Sušická č.o. 58
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, vedle objektu č.o. 58
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, vedle objektu č.o. 43 až k ulici Sušická

Termín postupných uzavírek: 8. 4. 2019 - 30. 6. 2019

Dočasný zákaz zastavení na silnici č. III/18019 Sušická související s rekonstrukcí plynovodu včetně přípojek

dočasně se zakazuje zastavení vozidel na silnici č. III/18019 Sušická

 • I. Etapa

silnice č. III/18019 Sušická, v Plzni
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od objektu č.o. 14 až ke křižovatce s ulicí Blatenská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 12A – č.o. 14
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 18

 • II. Etapa :

silnice č. III/18019 Sušická, v Plzni
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od objektu č.o. 14 až ke křižovatce s ulicí Blatenská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 18
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 24

 • III. Etapa:

silnice č. III/18019 Sušická, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Blatenská až ke křižovatce s ulicí Na Celchu (pravá strana ve směru k ulici Na Celchu)
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Na Celchu až ke křižovatce s ulicí Petřínká (pravá strana ve směru k ulici Na Celchu)
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 23
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od objektu č.o. 31A až k objektu č.o. 29A

 • IV. Etapa:

silnice č. III/18019 Sušická, v Plzni
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Na Celchu až ke křižovatce s ulicí Petřínská (pravá strana ve směru k ulici Petřínská)
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od objektu č.o. 31A až k objektu č.o. 29A

Termín zákazu zastavení dle osazeného dopravního značení: 8. 4. 2019 - 30.6. 2019

Přemístění zastávky MHD - trolejbus č. 12

Z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci plynovodu včetně přípojek v ulici Sušická bude v termínu od 8. 4. 2019 do ukončení prací přeložena zastávky MHD trolejbusu č. 12 „Částkova“ směr Božkov, která bude přeložena o cca 30 metrů dopředu na náhradní nástupiště.

Uzavírka v ulici Chválenická, Zelenohorská a Liliová

na místní komunikaci III. třídy C3501 Chválenická, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 4 až 6
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 4 až 6 (průchod chodců řízen poučenou osobou)
- vyblokování parkovacích stání, v úseku před objektem číslo orientační 4 až 6 (po obou stranách komunikace)

v termínu: 07.05.2019 (náhradní termín 23.05.2019)

na místní komunikaci III. třídy C3814 Zelenohorská, v Plzni
- úplná uzavírky vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 15 až 17
- vyblokování parkovacích stání, v úseku před objektem číslo orientační 15 až 17
- vyblokování parkovacích stání, v úseku před objektem číslo orientační 11
- vyblokování parkovacích stání, v úseku před objektem číslo orientační 10
- vyblokování parkovacích stání, v úseku před objektem číslo orientační 6
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Plzeňská cesta až k objektu číslo orientační 17

v termínu: 09.05.2019 (náhradní termín 24.05.2019)

na veřejně přístupné účelové komunikaci X2506 Liliová, v Plzni
- úplné uzavírky vozovky, v úseku od objektu Liliová číslo orientační 36 v délce slepého úseku
- vyblokování parkovacích stání, v úseku od objektu Liliová číslo orientační 36 v délce slepého úseku

v termínu: 06.05.2019 (náhradní termín 22.05.2019)

z důvodu provádění jeřábových prací.

Uzavírka v ulici K Řece

na místní komunikaci IV. třídy D3804 K Řece, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu číslo orientační 8 až k objektu číslo orientační 16
- vyblokování stojících vozidel, v úseku od objektu číslo orientační 6 až k objektu číslo orientační 14

za účelem provádění jeřábových prací, stání dopravní techniky, umístění stavebního materiálu a demontovaných střešních panelů

v termínu: od 15.05.2019 do 30.06.2019 (maximálně 10 dní)

Uzavírka v důsledku opravy TT Slovanská třída v Plzni , III. ETAPA - silnice I/20 Slovanská tř. – úsek Sladkovského – náměstí Milady Horákové

 • Etapa IIIa (úsek Sladkovského – Částkova):

přejezd Částkova – Motýlí bude realizován ve dnech 13.5. – 15.5. 2019:
silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka přímého a pravého jízdního pruhu a úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

s nařízenou objízdnou trasou:
po místní komunikaci Koterovská dále po místní komunikaci Jasmínová zpět na I/20

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem č.o. 1 (po obou stranách komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2204 Papírnická, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní

místní komunikace III. třídy č. C 2508 Jedlová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní
- vyhrazené parkovací místo bude přesunuto blíže k ulici Zahradní

místní komunikace III. třídy č. C 2504 Liliová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2510 Jetelová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé

místní komunikace III. třídy č. C 2714 Slovanská, v Plzni
- vyblokování 2 parkovacích stání pro zásobování v úseku před objektem č.o. 71

 • Etapa IIIb - otevřeno (úsek Částkova – náměstí Milady Horákové) + etapa IIIa:

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku za křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
 zjednosměrnění komunikace ve směru k I/20 Slovanská

 • Etapa IIIb - uzavřeno (úsek Částkova – náměstí Milady Horákové) + etapa IIIa:

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku za křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská 
- zjednosměrnění komunikace ve směru k I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2602 Olšová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2606 Javorová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2607 Vřesová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2609 Jasanová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

 • Etapa IIIc - otevřeno (úsek Sladkovského – náměstí Milady Horákové)

silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka přímého a pravého jízdního pruhu a úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

s nařízenou objízdnou trasou:
po místní komunikaci Koterovská dále po místní komunikaci Jasmínová zpět na I/20

místní komunikace III. třídy č. C 2201 Sladkovského, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 2

místní komunikace III. třídy č. C 2202 Plzenecká, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 2

místní komunikace III. třídy č. C 2702 Farského, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 2

místní komunikace III. třídy č. C 2703 Klášterní, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2714 Slovanská, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem č.o. 71
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem č.o. 71

místní komunikace III. třídy č. C 2712 Sudova, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace IV. třídy č. D 2701 Slovanská, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 71
- částečná uzavírka chodníku, v úseku u zastávky MHD „Liliová“ (směr centrum)
- částečná uzavírka chodníku, v úseku před objektem č.o. 89 – č.o. 91
- vyblokování parkovacích míst v úseku před objektem č.o. 89 – č.o. 91
- vyblokování parkovacích míst v úseku od křižovatky s ulicí Liliová až k ulici Částkova (pravá strana ve směru k ulici Částkova)

místní komunikace III. třídy č. C 2219 Modřínová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2508 Jedlová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Slovanská až ke křižovatce s ulicí Zahradní
- vyhrazené parkovací místo bude přesunuto blíže k ulici Zahradní

místní komunikace III. třídy č. C 2507 Hradišťská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2504 Liliová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2510 Jetelová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku za křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
 zjednosměrnění komunikace ve směru k I/20 Slovanská

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé

místní komunikace III. třídy č. C 2714 Slovanská, v Plzni
- vyblokování 2 parkovacích stání pro zásobování v úseku před objektem č.o. 71

 • Etapa IIIc - uzavřeno (úsek Sladkovského – náměstí Milady Horákové) + Etapa IIIc otevřeno

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni

- částečná uzavírka vozovky, v úseku za křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- zjednosměrnění komunikace ve směru k I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2602 Olšová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2606 Javorová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2607 Vřesová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2609 Jasanová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé

místní komunikace III. třídy č. C 3511 Jasmínová, místní komunikace II. třídy č. B 3001, 3403 Koterovská, silnice č. III/18019 Částkova v Plzni
- budou umístěny dočasné dopravní doplňkové dopravní značky IS1a „Návěst před objížďkou“, IS11b“ a IS11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ IP22 „Informační cedule“
v souvislosti s uzavírkou silnice III/18019 Částkova

místní komunikace II. třídy č. B 5501 Borská, místní komunikace II. třídy č. B 0301 U Trati, místní komunikace II. třídy č. B 2208, 2901 Lobezská, místní komunikace II. třídy č. B 3001, 3403 Koterovská, místní komunikace II. třídy č. B 3402 Slovanská alej, místní komunikace III. třídy č. C 3511 Jasmínová, místní komunikace III. třídy č. C 3924 K Dráze, místní komunikace II. třídy č. B 3903 Nepomucká a silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni
- budou umístěny dočasné dopravní doplňkové dopravní značky IS1a „Návěst před objížďkou“, IS11b“ a IS11c „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ IP22 „Informační cedule“ v souvislosti s uzavírkou I/20 Slovanská – objízdná trasa nad 7,5 t

z důvodu: Oprava TT Slovanská třída v Plzni
v termínech: 13.5.2019 – 10.6.2019
přejezd Motýlí – Částkova 13.5. – 15.5. 2019

Poslední aktualizace: 10. 5. 2019, Petr Bejm