Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Oprava TT Slovanská třída.

uzavírka silnice I/20 Slovanská tř. v Plzni v úseku mezi ulicemi Sladkovského – nám. Milady Horákové z důvodu realizace závěrečné etapy stavby „Oprava TT Slovanská třída v Plzni“
- od 07.10.2019 do 30.11.2019 částečná uzavírka silnice I/20 v úseku Sladkovského – Částkova (v rámci této uzavírky bude po dobu 14ti dnů uzavřena křižovatka ulic Částkova – Motýlí, přesný termín v této době není znám)

- od 16.9.2019 do 15.11.2019 úplná uzavírka silnice I/20 v úseku Částkova – náměstí M. Horákové (po křižovatku s ul. Malostranská).

 Kdy pro vozidla do 7,5 t bude provoz při částečné uzavírce do centra zachován protisměrným jízdním pruhem, z centra po tramvajové trati. Pro vozidla nad 7,5 t a po dobu úplné uzavírky je navržena objízdná trasa – ve směru do centra - Nepomucká tř., K Dráze, U Seřadiště, Koterovská, Částkova, Lobezská, Tyršova v Plzni. Ve směru z centra pak v opačném pořadí.

 Etapa IV-1:

silnice č. III/18032c Malostranská, v Plzni
- úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace IV. třídy č. D 2801 Slovanská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Motýlí až do křižovatky se silnicí III/18032c Malostranská (obě strany komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2602 Olšová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2606 Javorová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2607 Vřesová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2609 Jasanová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2802 Kapitána Jaroše, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2803 U Hvězdárny, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)
- zbousměrnění komunikace v úseku od ulice Ruská až k začátku uzavírky ulice

místní komunikace III. třídy č. C 2806 Strnadova, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2807 Ořechová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé 

Etapa IV-2:

silnice č. III/18032c Malostranská, v Plzni
- úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

 silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská 

místní komunikace IV. třídy č. D 2701, D 2801 Slovanská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Farského až do křižovatky se silnicí III/18032c Malostranská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2602 Olšová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská  (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2606 Javorová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská  (obě strany komunikace)

 místní komunikace III. třídy č. C 2607 Vřesová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2609 Jasanová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2202 Plzenecká, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 8 až ke křižovatce se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)
- zbousměrnění komunikace v úseku od ulice Radyňská až k začátku uzavírky ulice 

místní komunikace III. třídy č. C 2702 Farského, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 8 až ke křižovatce se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)
- zbousměrnění komunikace v úseku od Jiráskova náměstí až k začátku uzavírky ulice 

místní komunikace III. třídy č. C 2703 Klášterní, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská 

místní komunikace III. třídy č. C 2712 Sudova, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (pravá strana ve směru k I/20 Slovanská) 

místní komunikace III. třídy č. C 2802 Kapitána Jaroše, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace III. třídy č. C 2803 U Hvězdárny, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)
- zbousměrnění komunikace v úseku od ulice Ruská až k začátku uzavírky ulice 

 místní komunikace III. třídy č. C 2806 Strnadova, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

 místní komunikace III. třídy č. C 2807 Ořechová, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská
- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace) 

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5
- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé

Etapa IV-2a: (7.10.2019 – 3.11.2019 – max. 14 dní v termínu)

+ Etapa IV-2

silnice č. III/18019 Částkova, v Plzni

 - úplná jízdního pásu, v úseku od vjezdu do vnitrobloku objektu č.o. 1 a č.o. 3 až k silnici I/20 Slovanská

Ø s nařízenou objízdnou trasou:

po místní komunikaci Koterovská dále po místní komunikaci Jasmínová zpět na I/20

místní komunikace III. třídy č. C 2513 Motýlí, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

Bude vydáno samostatné rozhodnutí o uzavírce silnice III/18019 Částkova – Etapa IV-2a.

Etapa IV-3:

 místní komunikace IV. třídy č. D 2701, D 2801 Slovanská, v Plzni

- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Farského až do křižovatky se silnicí III/18032c Malostranská

místní komunikace III. třídy č. C 2202 Plzenecká, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 8 až ke křižovatce se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

- zbousměrnění komunikace v úseku od ulice Radyňská až k začátku uzavírky ulice

místní komunikace III. třídy č. C 2702 Farského, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu č.o. 8 až ke křižovatce se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

- zbousměrnění komunikace v úseku od Jiráskova náměstí až k začátku uzavírky ulice

místní komunikace III. třídy č. C 2703 Klášterní, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2712 Sudova, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (pravá strana ve směru k I/20 Slovanská)

 

místní komunikace III. třídy č. C 2802 Kapitána Jaroše, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

místní komunikace III. třídy č. C 2803 U Hvězdárny, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

- zbousměrnění komunikace v úseku od ulice Ruská až k začátku uzavírky ulice

 

místní komunikace III. třídy č. C 2806 Strnadova, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

místní komunikace III. třídy č. C 2807 Ořechová, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská

- vyblokování parkovacích stání v úseku před křižovatkou se silnicí I/20 Slovanská (obě strany komunikace)

místní komunikace II. třídy č. B 2209 Koterovská, v Plzni

- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „U Duhy“ před objektem č.o. 30 – č.o. 32

- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 5

- bude umístěna provizorní zastávka autobusu MHD „Bazén Slovany“ před objektem náměstí Generála Píky č.o. 2 – na straně protilehlé

v termínech:    

Etapa IV-1: 16.9.2019 – 6.10.2019

Etapa IV-2: 7.10.2019 -  15.11.2019

Etapa IV-2a: 7.10.2019 – 3.11.2019 (max. 14 dní)

Etapa IV-3.: 16.11.2019 – 30.11.2019

Změna provozu v ulici K Češníkům, Nepomucká, Sporná, K Starým valům, Za Vodárnou, K Dráze, Podélná, Zelenohorská

Oprava kanalizace:

  • Etapa I:

na místní komunikaci III. třídy C3826 K Češníkům, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Nepomucká
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 46 až ke křižovatce s ulicí Nepomucká (po obou stranách komunikace)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 46 až k ulici Nepomucká

na místní komunikaci II. třídy B3903 Nepomucká, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice K Češníkům až k ulici Sporná

na místní komunikaci III. třídy C3825 Sporná, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 4 až k ulici Nepomucká

  • Etapa II:

na místní komunikaci III. třídy C3825 Sporná, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 2
- vyblokování parkovacích stání v úseku před objektem číslo orientační 3
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 3 až k ulici Nepomucká

na místní komunikaci II. třídy B3903 Nepomucká, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Sporná až k objektu číslo orientační 58

  • Etapa III:

na místní komunikaci III. třídy C3823 K Starým valům, v Plzni
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Nepomucká (levá strana ve směru k Nepomucké)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku před objektem číslo orientační 2

na místní komunikaci II. třídy B3903 Nepomucká, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 60 až k ulici K Starým valům

  • Etapa IV

na místní komunikaci III. třídy C3827 Za Vodárnou, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Nepomucká
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 3 až k ulici Nepomucká
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 3 až ke křižovatce s ulicí Nepomucká

na místní komunikaci II. třídy B3903 Nepomucká, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Za Vodárnou až k ulici K Češníkům

Obnova vodovodu:

  • Etapa I:

na místní komunikaci III. třídy C3827 Za Vodárnou, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Nepomucká
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 3 až k ulici Nepomucká
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 3 až ke křižovatce s ulicí Nepomucká

  • Etapa II: (pouze sobota + neděle):

na místní komunikaci III. třídy C3924 K Dráze, v Plzni
- zjednosměrnění komunikace, v úseku od křižovatky s ulicí V Polích až ke křižovatce s ulicí Nepomucká
- úplná uzavírka jízdního pruhu, v úseku do křižovatky s ulicí Nepomucká až ke křižovatce s ulicí V Polích
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od ulice Nepomucká až k ulici Podélná (pravá strana ve směru k ulici Podélná)

na místní komunikaci II. třídy B3903 Nepomucká, v Plzni
- úplná uzavírka levého odbočovacího pruhu do ulice K Dráze
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 108 až za ulici U Stezky

  • Etapa III:

na místní komunikaci IV. třídy D3907 Podélná, v Plzni
- úplná uzavírka komunikace, v úseku od objektu K Dráze číslo orientační 16 až ke křižovatce s ulicí K Dráze
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 9 až ke křižovatce s ulicí K Dráze

  • Etapa IV:

na místní komunikaci III. třídy C3823 K Starým valům, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od objektu číslo orientační 2 až ke křižovatce s ulicí Nepomucká
- vyblokování parkovacích stání v úseku od objektu číslo orientační 4 až ke křižovatce s ulicí Nepomucká

na místní komunikaci III. třídy C3826 K Češníkům, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Nepomucká až k ulici Zelenhorská

na místní komunikaci III. třídy C3814 Zelenohorská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí K Češníkům až ke křižovatce s ulicí K Starým valům

na místní komunikaci II. třídy B 3903 Nepomucká, v Plzni
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 65 až objektu číslo orientační 79

  • Etapa V:

na místní komunikaci II. třídy B 3903 Nepomucká, v Plzni (pouze sobota + neděle):
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 52 – překop po polovinách
- částečná uzavírka vozovky, v úseku před objektem číslo orientační 131 – překop po polovinách
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu číslo orientační 65 až k objektu číslo orientační 79

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v obnově kanalizace a vodovodu

v termínu: od 26.09.2019 - do 30.06.2020

Poslední aktualizace: 18. 11. 2019, Petr Bejm