Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Aktuální uzavírky komunikací OPRAVA TT KOTEROVSKÁ - uzavírky komunikací

OPRAVA TT KOTEROVSKÁ - uzavírky komunikací

Etapa 1
na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od účelové komunikace č. 3011 neurčená ulice (vjezd do OC Galerie Slovany) až k okružní křižovatce u OC Galerie Slovany
- zajištěn přejezd přes tramvajové těleso pro možnost obsluhy OC Galerie Slovany (přejezdná výhybka CALIFORNIEN)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v místě vstupu na ulici Koterovská (u parc. č. 5517/3, k. ú. Plzeň)
- vyblokování parkovacích stání, v úseku za OC Galerie Slovany (v místě uzavírky u parc. č. 2689/49, k. ú. Plzeň)

na místní komunikaci IV. třídy – pěší D3006 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka místní komunikace, v místě vstupu na ulici Koterovská (u objektu Částkova 52)

a   n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u

- ulicemi: Částkova, Slovanská, Nepomucká, K Dráze, U Seřadiště

Etapa 3a
na místní komunikaci II. třídy B2209 Koterovská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od okružní křižovatky u OC Galerie Slovany až ke křižovatce s ulicí náměstí Generála Píky
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v místě vstupu na ulici Koterovská – z obou stran
- vyblokování parkovacích stání, v úseku za OC Galerie Slovany (v místě uzavírky) – po pravé straně od kruhového objezdu

na místní komunikaci IV. třídy – pěší D3006 Částkova, v Plzni
- úplná uzavírka místní komunikace, v místě vstupu na ulici Koterovská – z obou stran

na místní komunikaci III. třídy C2914 náměstí Generála Píky, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání, v úseku průjezdu pod objektem náměstí Generála Píky 9

a   n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u

- ulicemi: Sladkovského, Lobezská a Částkova

Za účelem provádění stavebních prací spočívajících v rekonstrukci tramvajové trati Koterovská.

v termínu: od 07.10.2023 do 15.12.2023

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Machačný Jan