Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Uzavírka na místní komunikaci IV. třídy – pěší D3102 Na Růžku, v Plzni

Od 25.4.2022 do 31.8.2022 pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3216 Božkovské náměstí, v Plzni

Od 13.06.2022 do 31.10.2022. pokračovat

Uzavírka v rámci opravy TT Koterovská ul. v Plzni, úsek nám. Generála Píky – Světovar

V termínu od 01.06.2022 do 31.08.2022 pokračovat

Uzavírka v ul. Kapitána Jaroše, Ruská, Kyjevská – oprava kanalizace a vodovodu

V termínu od 28.04.2022 - do 31.08.2022. pokračovat

Uzavírka silnice III/18020, v místě podjezdu do Plzně – Koterova

V noci od 21.04.2022 23:00 h. do 22.04.2022 05:00 h. pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B2207 Mikulášská a III. třídy C2217 Rejskova

Od 16.03.2022 - do 31.12.2022 pokračovat

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 6. ETAPA

V termínu: od 07.02.2022 do 30.11.2022 pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C2708 Kyjevská, v Plzni

od 21.03.2022 - do 29.04.2022 pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C2715 Jiráskovo náměstí, v Plzni

Dne 28.10.2021 pokračovat

Úplné uzavření křižovatky Slovanská alej x Francouzská ulice

V rámci akce „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej“ pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3805 Do Zámostí, v Plzni

úplná uzavírka vozovky, v úseku před pozemkem p. č. 465/2, k.ú. Bručná pokračovat

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3510 U Pumpy, v Plzni

V termínu: dne 14.10.2021 pokračovat

Uzavírka místní komunikace IV. třídy - podchod pod železniční tratí mezi ulicemi Na Růžku - Sládkova

V termínu od 29. 9. 2021 do 1. 10. 2021. pokračovat

Uzavírka v rámci realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

Etapa 4.1. a 5 pokračovat

Uzavírka v rámci akce „Pokládka trubek DuraMulti Plzenecká ulice“

V termínu včetně provedení konečných úprav: od 02.09.2021 - do 30.11.2021 pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany