Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikací

Aktuální uzavírky komunikací

Uzavírka místní komunikace Na Bořích

Úplná uzavírka vozovky v křižovatce se silnicí I/20 U Seřadiště pokračovat

Uzavírka silnice U Seřadiště a místní komunikace Na Bořích

Výstavba lávky v rámci akce „UZEL 5“. pokračovat

Uzavírka v ulici Velenická

Pokládka inženýrských sítí pokračovat

Uzavírka v ulici Antonína Hájka

Pořádání sportovní akce pokračovat

Uzavírka ulic Vyšehradská, Na Cihlářce a Drážní

Výkopové práce pro pokládku nového kabelu NN pokračovat

Odkanalizování Koterova

postupné uzavírky na místních a účelových komunikacích: pokračovat

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Koterov

Místní komunikace III. třídy č. C 8505 Pod Chalupami v Plzni pokračovat

Úplná uzavírka místní komunikace IV. třídy - pěší ulice Na Růžku

Podchod pod železniční tratí mezi ulicemi Na Růžku - Sládkova pokračovat

Oprava vozovky mostu PM 086 Lobezská ulice

v termínu: 14.5.2021 - 16.5.2021 pokračovat

Uzavírka na silnici I/20 Slovanská

Dále na místní komunikaci II. třídy B3401 náměstí Milady Horákové a na místní komunikaci III. třídy C3401 Skladová, v Plzni pokračovat

Uzavírka v ulici Jetelová

na místní komunikaci III. třídy C2510 Jetelová, v Plzni v termínu: od 15.10.2020 - do 15.04.2021 ( pouze v případě manipulace s materiálem a stání stavební techniky) pokračovat