Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíPRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni

PRODLOUŽENÍ UZAVÍRKY na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni


Prodloužení uzavírky na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od silnice č. III/18019 Částkova (od kruhového objezdu) ke křižovatce s místní komunikací III. třídy C 3105 Pivovarská

1.etapa – průjezd vozidel do obchodního centra Galerie Slovany je veden ve směru od kruhového objezdu do vjezdu do podzemních garáží jednosměrně v protisměru ( po levém pásu komunikace)
2.etapa – průjezd vozidel do obchodního centra Galerie Slovany je veden ve směru od kruhového objezdu do vjezdu do podzemních garáží jednosměrně v daném směru jízdy ( po pravém pásu komunikace)
-  úplná uzavírka místa pro přecházení v místě zpomalovacích prahů u zastávky MHD „Radnice Slovany“
-  úplná uzavírka přechodu pro chodce před křižovatkou s Blatenskou ulicí (ve směru do centra města)
– průchod chodců je zajištěn:
• po přechodu pro chodce u kruhového objezdu
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar za ulicí Krejčíkova
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního prvního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar před ulicí Blatenská
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar před ulicí Petřínská

na místní komunikaci III. třídy  C3024 Krejčíkova, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice až za parc.č. 2689/79 – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od parc. č. 2689/70 až ke křižovatce s ulicí Francouzská - po pravé straně od Koterovské ulice
- zobousměrnění komunikace
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3030 Blatenská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice až ke křižovatce se Sladovnickou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice č. C 3048 až ke Koterovské ulici č. B 3001 – po levé straně od Koterovské ulice
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí


na místní komunikaci III. třídy C3102 Petřínská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s  ulicí Sladovnická – po levé straně od ulice Koterovská
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Petřínská 4 – po pravé straně od ulice Koterovská
- zobousměrnění posledního úseku před ulicí Koterovská
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3038 Brojova, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s Koterovskou ulicí až ke křižovatce s Francouzskou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s Koterovskou ulicí až k objektu Borojova 28 – po levé straně od Koterovské ulice
- zobousměrnění komunikace
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikace III. třídy C3103 U Světovaru, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická – po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu U Světovaru 4 – po pravé straně od Koterovské ulice
- zjednosměrnění komunikace
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3044 Sladová, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Sladová 7- po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k místní komunikaci IV. třídy č. D 3010 Brojova - po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až za objekt Koterovská 148 - po obou stranách
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí 2x (obě ramena křižovatky)

na místní komunikaci III. třídy C3104 Ječná, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Ječná 1 – po levé straně od Koterovské ulice
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí
- zobousměrnění komunikace v úseku Sladovnická - Koterovská

na místní komunikaci III. třídy C3105 Pivovarská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická - po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Pivovarská 4  - po pravé straně od Koterovské ulice

na místní komunikaci III. třídy C3118 Sladovnická, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Ječná až k objektu Sladovnická 48 – po obou stranách
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Petřínská až k objektu Sladovnická 21 – po obou stranách

na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání podél objektu OC Galerie Slovany v úseku od okružní křižovatky až k vjezdu do podzemních garáží
- vyblokování vyhrazených parkovacích stání před objektem Koterovská 136

na místní komunikaci III. třídy C3046 Spojovací, v Plzni
- úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- částečná uzavírka komunikace, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s Koterovskou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice

a   n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u

- ve směru do centra města je vedena pro vozidla nad 12t ulicemi : U Seřadiště, Koterovská, Jasmínová, Nepomucká, náměstí Milady Horákové, Slovanská, Částkova
- ve směru z centra města pro vozidla nad 12t a objízdná trasa pro ostatní vozidla je obousměrně vedena ulicemi: Částkova, Slovanská, náměstí Milady Horákové, Nepomucká, K Dráze


za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Oprava TT Koterovská ul. v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar“

v termínu: od 01.09.2022 do 06.09.2022

Poslední aktualizace: 25. 8. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany