Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíProdloužení uzavírky v ulici Kapitána Jaroše

Prodloužení uzavírky v ulici Kapitána Jaroše

Etapa 1.
na místní komunikace III. třídy C2802 Kapitána Jaroše, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s Ruskou ulicí a v prostoru této křižovatky
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s Ruskou ulicí – po obou stranách (vždy jen jedna strana)
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce s Kyjevskou ulicí
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce s Kyjevskou ulicí – po obou stranách (vždy jen jedna strana)
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Ruskou ulicí k objektu Kapitána Jaroše 3 – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí k objektu Kapitána Jaroše 29 – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
na místní komunikace III. třídy C2804 Ruská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova) – po obou stranách (vždy jen jedna strana)
- vyblokování šikmých parkovacích stání v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše

Etapa 2.
na místní komunikace III. třídy C2802 Kapitána Jaroše, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru křižovatky s Ruskou ulicí a v úseku od této křižovatky ke křižovatce s Kyjevskou ulicí a v prostoru této křižovatky
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru křižovatky s Ruskou ulicí a v úseku od této křižovatky ke křižovatce s Kyjevskou ulicí a v prostoru této křižovatky – po obou stranách (vždy jen jedna strana)
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s  Kyjevskou ulicí ke křižovatce s Ruskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru naproti objektu Kapitána Jaroše č. 1228/22 – po pravé straně ve směru od Rychtaříkovy ulice
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce s Kyjevskou ulicí
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Ruskou ulicí ke křižovatce se Slovanskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru naproti objektu Kapitána Jaroše č. 1613/11 – po pravé straně ve směru od Slovanské ulice
na místní komunikace III. třídy C2804 Ruská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova)
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova) – po obou stranách (vždy jen jedna strana)
- vyblokování šikmých parkovacích stání v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru od ulice U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše ke křižovatce s ulicí U Hvězdárny – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle parc. č. 5554/8 k.ú. Plzeň (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru od ulice U Hvězdárny
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše

na místní komunikace III. třídy C2708 Kyjevská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru od ulice U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše – po levé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle objektu Kapitána Jaroše č. 1228/22 (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru od ulice U Hvězdárny
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru k ulici U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše – po levé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle parc. č. 5554/7 k.ú. Plzeň (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v opravě vodovodu a kanalizace a přípojek, včetně úpravy povrchů

v termínu včetně provedení konečných úprav:  od 01.09.2022  -  do 16.10.2022

Poslední aktualizace: 26. 8. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany