Městský obvod Plzeň 2
Úvod Život v obvodu Aktuální uzavírky komunikací Rekonstrukce kanalizace v ulici Velenická

Rekonstrukce kanalizace v ulici Velenická

Etapa I

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Cukrářská až k parc. č. 3611/2 k.ú. Plzeň
na místní komunikaci III. třídy C3107 Jubilejní, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od parc. č. 3611/2 k.ú. Plzeň až ke křižovatce s účelovou komunikací X3101 Velenická

Etapa II

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Cukrářská (včetně křižovatky) až ke křižovatce s ulicí Pivovarská
na místní komunikaci III. třídy C3106 Cukrářská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku bezprostředně před křižovatkou s ulicí Velenická

Etapa III

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Cukrářská až ke křižovatce s ulicí Pivovarská

Etapa IV

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Cukrářská až k objektu Velenická    č. or. 18 (včetně křižovatky s ulicí Pivovarská)
na místní komunikaci III. třídy C3105 Pivovarská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku bezprostředně před křižovatkou s ulicí Velenická

Etapa V

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Pivovarská až ke křižovatce s ulicí Ječná

Etapa VI

na místní komunikaci III. třídy C3116 Velenická, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí ječná (včetně křižovatky) až k objektu Velenická č. or. 4
na místní komunikaci III. třídy C3104 Ječná, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku bezprostředně před křižovatkou s ulicí Velenická

v termínu včetně provedení konečných úprav: 4.9.2023 do 30.11.2023  za účelem provádění stavebních prací z důvodu rekonstrukce kanalizace ulice Velenická

Poslední aktualizace: 2. 10. 2023, Bejm Petr