Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíRekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 6. ETAPA

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 6. ETAPA

Etapa 6:
na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s ulicí Skladová až ke křižovatce s ulicí Francouzská třída - po pravé straně od ulice Koterovská
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Slovanská alej číslo orientační 22 až ke křižovatce s neurčenou ulicí č. 3401
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Slovanská alej číslo orientační 20 až k objektu Slovanská alej číslo orientační 22
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku podél parc. č. 14397, k. ú. Plzeň
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Skladová až k objektu Slovanská alej číslo orientační 35 – po pravé straně od ulice Koterovská

na místní komunikaci III. třídy C3015 Francouzská třída, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Slovanská alej až za průjezd pod domem Slovanská alej číslo orientační 29

na místní komunikaci III. třídy C3009 Francouzská třída, v Plzni
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od objektu Francouzská třída číslo orientační 65 až ke křižovatce s místní komunikací Francouzská třída C3015 – po levé straně od ulice Slovanská alej

na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p. č. 5520/1, 3958/19, k. ú. Plzeň
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky se Slovanskou alejí až k objektu Slovanská alej číslo orientační 33A

na místní komunikaci III. třídy C3515 Šeříková, v Plzni
- úplné uzavírky chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku - průchod pod domem Slovanská alej číslo orientační 20

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35, 6. ETAPA (výstavba areálových ploch, chodníků, parkovacích stání)“

v termínu: od 07.02.2022 do 30.11.2022

Poslední aktualizace: 4. 2. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany