Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka na místní komunikaci II. třídy B2207 Mikulášská a III. třídy C2217 Rejskova

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B2207 Mikulášská a III. třídy C2217 Rejskova

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B2207 Mikulášská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky se silnicí I/20 Mikulášská až ke křižovatce s ulicí Železniční

na místní komunikaci III. třídy C2217 Rejskova, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, bezprostředně před křižovatkou s ulicí Mikulášská MK II. tř. B2207
- vyblokování parkovacích stání, v úseku od křižovatky s ulicí Barrandova až k objektu číslo orientační 9 – po pravé straně od ulice Barrandova
- vyblokování parkovacích stání, v úseku od křižovatky s ulicí Barrandova až k objektu číslo orientační 14 – po levé straně od ulice Barrandova
- zobousměrnění komunikace

a   n a ř i z e n á   o b j í ž ď k a

po místní komunikaci III. třídy C2205 Mikulášské náměstí, po místní komunikaci III. třídy C2216 Barrandova a po místní komunikaci II. třídy B2209 Koterovská

za účelem zřízení bezpečnostního záboru - stání jeřábu a návěsu – výstavba BD, pokládka stropních panelů

v termínu: od 16.03.2022 - do 31.12.2022 (pouze 1 - 2  dny v měsíci) 
(přesný termín uzavírky bude v předstihu 3 pracovních dnů písemně nahlášeno zdejšímu správnímu orgánu)

Poslední aktualizace: 11. 3. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany