Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni

Uzavírka na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni

Slovanská alej

Etapa 2:
na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od ulice Francouzská až za křižovatku s ulicí Skladová (provoz MHD v obou směrech, ve směru od ulice Koterovská umožněn průjezd dopravní obsluhy objektů číslo orientační 22 - 28) - provoz řízen pomocí SSZ
- úplná uzavírka pravého chodníku, který je součástí této místní komunikace směrem k Francouzské ulici cca od křižovatky s ulicí Skladová ke křižovatce s ulicí Francouzská
- úplná uzavírka pravého chodníku, který je součástí této místní komunikace směrem ke Koterovské ulici, cca v úseku od chodníčku podél domu číslo orientační 20 k nároží domu číslo orientační 24 (vjezd do areálu - prodejna Peugeot)
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace směrem ke Koterovské ulici cca v úseku od nároží domu číslo orientační 24 (vjezd do areálu - prodejna Peugeot) ke Skladové ulici - zajištěn průchod v š. min.1,5m
- vyblokování parkovacích stání po obou stranách komunikace v úseku od ulice Francouzská na konec objektu Slovanská alej číslo orientační 30
- přesunutí obou zastávek „Vozovna Slovany“ za křižovatku se Skladovou ulicí ve směru jízdy ke Koterovské ulici

na místní komunikaci III. třídy C3401 Skladová, v Plzni
- vyblokování parkujících vozidel oboustranně v dl. 100m od Slovanské aleje

a   n a ř i z u j e   o b j í ž ď k u

po silnici I/20 ul. Nepomucká v místě křižovatky s ul. Slovanská alej a dále v místě křižovatky s ul. K Dráze v Plzni, silnice I/20 ul. U Seřadiště v místě křižovatky s ul. K Dráze v Plzni 

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“

v termínu: od 24.03.2021 do 06.07.2021

 

Poslední aktualizace: 22. 3. 2021, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany