Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka na místní komunikaci III. třídy C3517 Cyklistická, v Plzni

Uzavírka na místní komunikaci III. třídy C3517 Cyklistická, v Plzni

Uzavírka na místní komunikace III. třídy C3517 Cyklistická, v Plzni 

- zvláštního užívání a úplné uzavírky vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Habrová, Květná až ke křižovatce s ulicí Pod Dubem – průchod chodců umožněn
- vyblokování parkujících vozidel, v úseku podél objektu Habrová číslo orientační 8 (89. MŠ) – po pravé straně od ulice Květná
- vyblokování parkujících vozidel, v úseku od objektu Cyklistická číslo orientační 3 až ke křižovatce s ulicí Květná – po levé straně od ulice Květná

na veřejně přístupné účelové komunikaci X2505 Cyklistická, v Plzni
- úplné uzavírky vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Pod Dubem až k parc. č. 5249/248, k.ú. Plzeň – průchod chodců umožněn

Za účelem provádění stavebních prací spočívajících ve výstavbě vodovodu a kanalizace v termínu - včetně provedení konečných úprav: od 06.02.2023  -  do 30.06.2023.

Poslední aktualizace: 2. 2. 2023, Jan Machačný