Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka v rámci celoplošné opravy Plzenecké ulice, opravy vodovodu a kanalizace

Uzavírka v rámci celoplošné opravy Plzenecké ulice, opravy vodovodu a kanalizace

Etapa 1.
na místní komunikace III. třídy C2202 Plzenecká, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Slovanská až ke křižovatce s ulicí Houškova (včetně křižovatky) 
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Slovanská až za křižovatku s ulicí Houškova – po obou stranách
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky         s ulicí Slovanská až ke křižovatce s ulicí Houškova – po obou stranách (vždy jen jedna strana)

na místní komunikace III. třídy C2214 Radyňská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Plzenecká z obou stran
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po levé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku podél objektu Radyňská 34 – po pravé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Plzenecká až ke křižovatce s ulicí Hlavanova – po pravé straně od ulice Plzenecká
- vyblokování parkovacích stání v úseku od parc. č. 1753, k. ú. Plzeň až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po pravé straně od ulice Farského
- v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského dojde k zobousměrnění komunikace

na místní komunikace III. třídy C2213 Houškova, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Plzenecká z obou stran
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po levé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku podél objektu Houškova 34 – po pravé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Plzenecká podél parc. č. 1755/6, k. ú. Plzeň - po pravé straně od ulice Plzenecká
- vyblokování parkovacích stání v úseku podél objektu Houškova 31 až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po pravé straně od ulice Táborská
- v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského dojde k zobousměrnění komunikace

Etapa 2.
na místní komunikace III. třídy C2202 Plzenecká, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Houškova až ke křižovatce s ulicí Koterovská 
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Houškova až ke křižovatce s ulicí Koterovská – po obou stranách
- úplná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v úseku od křižovatky s ulicí Houškova až ke křižovatce s ulicí Koterovská – po obou stranách (vždy jen jedna strana)

na místní komunikace III. třídy C2212 Jablonského, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku před křižovatkou s ulicí Plzenecká z obou stran
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po levé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku podél objektu Jablonského 32 – po pravé straně od ulice Sladkovského
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Plzenecká až k objektu Jablonského 33 – po pravé straně od ulice Táborská
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Táborská až ke křižovatce s ulicí Plzenecká – po levé straně od ulice Táborská
- v úseku od křižovatky s ulicí Sladkovského dojde k zobousměrnění komunikace

Za účelem provádění stavebních prací spočívajících v celoplošné opravě Plzenecké ulice a opravě vodovodu a kanalizace.

V termínu: od 11.04.2023  -  do 30.11.2023
(každá etapa cca 4 měsíce – včetně provedení konečných úprav)


Poslední aktualizace: 5. 4. 2023, Jan Machačný