Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka v rámci opravy TT Koterovská ul. v Plzni, úsek nám. Generála Píky – Světovar

Uzavírka v rámci opravy TT Koterovská ul. v Plzni, úsek nám. Generála Píky – Světovar

na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni
- zvláštní užívání a úplná uzavírka vozovky, v úseku od silnice č. III/18019 Částkova (od kruhového objezdu) ke křižovatce s místní komunikací II. třídy č. B 3402 Slovanská Alej
1.etapa – průjezd vozidel do obchodního centra Galerie Slovany je veden ve směru od kruhového objezdu do vjezdu do podzemních garáží jednosměrně v protisměru ( po levém pásu komunikace)
2.etapa – průjezd vozidel do obchodního centra Galerie Slovany je veden ve směru od kruhového objezdu do vjezdu do podzemních garáží jednosměrně v daném směru jízdy ( po pravém pásu komunikace)
- zvláštní užívání a úplná uzavírka místa pro přecházení v místě zpomalovacích prahů u zastávky MHD „Radnice Slovany“
- zvláštní užívání a úplná uzavírka přechodu pro chodce před křižovatkou s Blatenskou ulicí (ve směru do centra města)
– průchod chodců je zajištěn:
• po přechodu pro chodce u kruhového objezdu
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar za ulicí Krejčíkova
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního prvního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar před ulicí Blatenská
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar před ulicí Petřínská
• vymezeným koridorem plotovými zábranami v místě původního přechodu pro chodce ve směru jízdy ke konečné Světovar před ulicí Jubilejní

na místní komunikaci III. třídy  C3024 Krejčíkova, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice až za parc.č. 2689/79 – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od parc. č. 2689/70 až ke křižovatce s ulicí Francouzská - po pravé straně od Koterovské ulice
- zobousměrnění komunikace
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3030 Blatenská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice až ke křižovatce se Sladovnickou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od Koterovské ulice č. C 3048 až ke Koterovské ulici č. B 3001 – po levé straně od Koterovské ulice
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3102 Petřínská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s  ulicí Sladovnická – po levé straně od ulice Koterovská
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Petřínská 4 – po pravé straně od ulice Koterovská
- zobousměrnění posledního úseku před ulicí Koterovská
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3038 Brojova, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s Koterovskou ulicí až ke křižovatce s Francouzskou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s Koterovskou ulicí až k objektu Borojova 28 – po levé straně od Koterovské ulice
- zobousměrnění komunikace
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikace III. třídy C3103 U Světovaru, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická – po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu U Světovaru 4 – po pravé straně od Koterovské ulice
- zjednosměrnění komunikace
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci III. třídy C3044 Sladová, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Sladová 7- po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k místní komunikaci IV. třídy č. D 3010 Brojova - po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až za objekt Koterovská 148 - po obou stranách
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí 2x (obě ramena křižovatky)

na místní komunikaci III. třídy C3104 Ječná, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická – po pravé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Ječná 1 – po levé straně od Koterovské ulice
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí
- zobousměrnění komunikace v úseku Sladovnická - Koterovská

na místní komunikaci III. třídy C3105 Pivovarská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až ke křižovatce s ulicí Sladovnická - po levé straně od Koterovské ulice
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Koterovská až k objektu Pivovarská 4  - po pravé straně od Koterovské ulice
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí
- zobousměrnění komunikace v úseku Sladovnická - Koterovská

na místní komunikaci III. třídy C3118 Sladovnická, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Ječná až k objektu Sladovnická 48 – po obou stranách
- vyblokování parkovacích stání v úseku od křižovatky s ulicí Petřínská až k objektu Sladovnická 21 – po obou stranách

na místní komunikaci II. třídy B3001 Koterovská, v Plzni
- vyblokování parkovacích stání podél objektu OC Galerie Slovany v úseku od okružní křižovatky až k vjezdu do podzemních gáráží
- vyblokování vyhrazených parkovacích stání před objektem Koterovská 136

na místní komunikaci III. třídy C3046 Spojovací, v Plzni
- zvláštní užívání a úplná uzavírka komunikace, v prostoru křižovatky s Koterovskou ulicí

na místní komunikaci II. třídy B3402 Slovanská alej, v Plzni
- zvláštní užívání a částečná uzavírka komunikace, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s Koterovskou ulicí – po pravé straně od Koterovské ulice

s nařízenou objízdnou trasou:
- Objízdná trasa ve směru do centra města je vedena pro vozidla nad 12t ulicemi : U Seřadiště, Koterovská, Jasmínová, Nepomucká, náměstí Milady Horákové, Slovanská, Částkova
- Objízdná trasa ve směru z centra města pro vozidla nad 12t a objízdná trasa pro ostatní vozidla je obousměrně vedena ulicemi: Částkova, Slovanská, náměstí Milady Horákové, Nepomucká, K Dráze

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v realizaci stavby „Oprava TT Koterovská ul. v Plzni, úsek nám. Generála Píky – Světovar“, v termínu od 01.06.2022 do 31.08.2022

MHD
Od 1. 6. 2022 bude zahájena dlouhodobá výluka a rekonstrukce tramvajové trati v Koterovské ulici za úplné uzavírky komunikace.

Tramvaje linky 2 budou jezdit pouze v úseku Skvrňany – Nám. Generála Píky, část spojů o pracovním dni v době přepravní špičky bude ukončena již na Mikulášském náměstí.
Doprava v úseku Nám. Generála Píky – Brojova nebude zajištěna.
Spoje jedoucí z/do vozovny na lince 2 jedou přes Slovany po Slovanské ulici s odbavováním na všech zastávkách.

Tramvaje linky 1 budou ze Slovan prodlouženy na Světovar. Linka bude v provozu v trase Bolevec – Slovany – Světovar a zpět.

Současně dochází k drobným úpravám jízdních řádů na lince 4 u spojů jedoucích z/do vozovny.

Bližší informace Vám poskytnou pracovníci informační kanceláře na adrese Denisovo nábř.12, Plzeň  nebo na tel.č. 371 655 600.

V termínu od 01.06.2022 do 31.08.2022

Poslední aktualizace: 18. 5. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany