Městský obvod Plzeň 2-Slovany
ÚvodŽivot v obvoduAktuální uzavírky komunikacíUzavírka v ul. Kapitána Jaroše, Ruská, Kyjevská – oprava kanalizace a vodovodu

Uzavírka v ul. Kapitána Jaroše, Ruská, Kyjevská – oprava kanalizace a vodovodu

Etapa 1.
na místní komunikace III. třídy C2802 Kapitána Jaroše, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s Ruskou ulicí a v prostoru této křižovatky
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objektem Kapitána Jaroše č. 1613/11 – č. 1412/1 – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objektem Kapitána Jaroše č. 1022/8 – č. 1024/4 – po levé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Ruskou ulicí ke křižovatce se  Slovanskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce s Kyjevskou ulicí
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objektem Kapitána Jaroše č. 1757/35 – č. 1371/25 – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objektem Kapitána Jaroše č. 2152/32 – č. 1228/22 – po levé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce         s Kyjevskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Kyjevskou ulicí ke křižovatce s   Ruskou ulicí – po levé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v úseku od objektu Kapitána Jaroše č. 1506/13 ke křižovatce s Ruskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s Kyjevskou ulicí ke křižovatce s Ruskou  ulicí
  na místní komunikace III. třídy C2804 Ruská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova)
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Ruská č. 1506/17 a Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování šikmých parkovacích stání v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru od ulice U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše ke křižovatce s ulicí U Hvězdárny – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle parc. č. 5554/8 k.ú. Plzeň (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru od ulice U Hvězdárny
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše

Etapa 2.
na místní komunikace III. třídy C2802 Kapitána Jaroše, v Plzni

- úplná uzavírka vozovky, v prostoru křižovatky s Ruskou ulicí a v úseku od této křižovatky ke křižovatce s Kyjevskou ulicí a v prostoru této křižovatky
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Kapitána Jaroše č. 1184/23 – č. 1506/13 – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Kapitána Jaroše č. 1176/20 – č. 1096/12 – po levé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s  Kyjevskou ulicí ke křižovatce s Ruskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru naproti objektu Kapitána Jaroše č. 1228/22 – po pravé straně ve směru od Rychtaříkovy ulice
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s Rychtaříkovou ulicí ke křižovatce s Kyjevskou ulicí
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s Ruskou ulicí ke křižovatce se Slovanskou ulicí – po pravé straně ve směru ke Slovanské ulici
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla  v prostoru naproti objektu Kapitána Jaroše č. 1613/11 – po pravé straně ve směru od Slovanské ulice
  na místní komunikace III. třídy C2804 Ruská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 (v celém úseku slepé části komunikace – k pěší komunikaci č. D 2704 Částkova)
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Ruská č. 1506/17 a Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- částečná uzavírka chodníku, který je součástí této místní komunikace, v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování šikmých parkovacích stání v prostoru před objekty Ruská č. 1603/18 a Ruská č. 2358/16 – po levé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše k objektu Ruská č. 2469/15 – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru od ulice U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše ke křižovatce s ulicí U Hvězdárny – po pravé straně ve směru od ulice Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle parc. č. 5554/8 k.ú. Plzeň (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru od ulice U Hvězdárny
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše

na místní komunikace III. třídy C2708 Kyjevská, v Plzni
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru od ulice U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše – po levé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle objektu Kapitána Jaroše č. 1228/22 (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru od ulice U Hvězdárny
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky s ulicí U Hvězdárny ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše
- úplná uzavírka vozovky, v prostoru bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše – ve směru k ulici U Hvězdárny
- vyblokování parkujících vozidel v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše – po levé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- vyblokování jednoho parkujícího vozidla v prostoru vedle parc. č. 5554/7 k.ú. Plzeň (bezprostředně před křižovatkou s ulicí Kapitána Jaroše) – po pravé straně ve směru k ulici Kapitána Jaroše
- zobousměrnění komunikace v úseku od křižovatky se Slovanskou ulicí ke křižovatce s ulicí Kapitána Jaroše

za účelem provádění stavebních prací spočívajících v opravě vodovodu a kanalizace a přípojek.

v termínu včetně provedení konečných úprav:  od  28.04.2022  -  do 31.08.2022

Poslední aktualizace: 27. 4. 2022, Jan Machačný


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany